Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Kiểm tra cuối năm học hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Kiểm tra cuối năm học hay nhất

Bài 1 (trang 64 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số liền sau của số 6599 là:

A. 6598.    B. 6500    C. 6600    D. 6590.

Hướng dẫn giải:

Khoanh vào C. 6600.

Bài 2 (trang 64 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Số gồm 6 chục nghìn, 4 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị viết là :

A. 6457    B. 64 507    C. 60 457    D. 64 057

Hướng dẫn giải:

Khoanh vào B. 64 507.

Bài 3 (trang 64 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Kiểm tra cuối năm học hay nhất tại VietJack
a) Trong hình 1, diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình tròn.
b) Trong hình 2, diện tích tứ giác bé hơn diện tích tam giác được tô màu.

Hướng dẫn giải:

a) Trong hình 1, diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình tròn. Đ
b) Trong hình 2, diện tích tứ giác bé hơn diện tích tam giác được tô màu. S

Bài 4 (trang 65 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Sắp xếp các số 46 573 ; 46 375 ; 45 739 ; 46 735 theo thứ tự từ lớn đến bé :

Hướng dẫn giải:

Sắp xếp các số 46 573 ; 46 375 ; 45 739 ; 46 735 theo thứ tự từ lớn đến bé :

45 739 ; 46 375 ; 46 573 ; 46 735.

Bài 5 (trang 65 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết kết quả phép tính vào chỗ chấm :

a) 48 cm2 + 25 cm2 = ....

b) 48m2 : 6 = ....

Hướng dẫn giải:

a) 48 cm2 + 25 cm2 = 73 cm2

b) 48m2 : 6 = 8 m2.

Bài 6 (trang 65 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Số học sinh khối lớp 3 của một trường tiểu học trong những năm học gần đây :

Năm học Số học sinh khối lớp 3
2016 – 2017 312
2017 – 2018 338
2018 - 2019 375

Số học sinh khối lớp 3 của năm học 2017 – 2018 ít hơn so với số học sinh khối lớp 3 của năm học 2018 – 2019 là : ......

Hướng dẫn giải:

Số học sinh khối lớp 3 của năm học 2017 – 2018 ít hơn so với số học sinh khối lớp 3 của năm học 2018 – 2019 là : 375 – 338 = 37 (học sinh)

Bài 7 (trang 65 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính :

578 x 4     2020 : 5

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Kiểm tra cuối năm học hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 65 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng :

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 18m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.

Trả lời : Mảnh vườn có chu vi là ..... và diện tích là .....

Hướng dẫn giải:

Trả lời : Mảnh vườn có chu vi là 48m và diện tích là 108 m2

Giải thích :

Chiều rộng mảnh vườn là : 18 : 3 = 6 (m)

Chu vi mảnh vườn là : (18 + 6) x 2 = 48 (m)

Diện tích mảnh vườn là : 18 x 6 = 108 (m2)

Bài 9 (trang 66 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Bo có 1 tờ giấy bạc loại 10 000 đồng và 3 tờ loại 5000 đồng. Bo mua 1 quyển vở hết 10 000 đồng và mua một chiếc bút chì hết 12 000 đồng. Hỏi Bo còn lại bao nhiêu tiền ?

Đáp số : .......

Hướng dẫn giải:

Đáp số : Bo còn lại 3000 đồng.

Giải thích :

Tổng số tiền Bo có là : 10 000 + 3 x 5000 = 25 000 (đồng)

Số tiền Bo mua hết là : 10 000 + 12 000 = 22 000 (đồng)

Số tiền Bo còn lại là : 25 000 – 22 000 = 3000 (đồng)

Bài 10 (trang 66 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Giải bài toán :

Một kho chứa 50 000kg gạo. Người ta chuyển gạo đi bằng 4 xe ô tô như nhau, mỗi xe chở 5050 kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Hướng dẫn giải:

Số gạo chuyển đi là :

    5050 x 4 = 20 200 (kg)

Số gạo còn lại trong kho là :

    50 000 – 20 200 = 29 800 (kg)

       Đáp số : 29 800 kg.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.