Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 28 trang 35, 36, 37 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 28 trang 35, 36, 37 hay nhất

Bài 1 (trang 35 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Điền (<; >; =):

3478 ... 34 780    99 999 ... 100 000    43 980 ... 37 980

82 879 ... 82 789    56 812 ... 55 812    34 567 ... 34 567

Hướng dẫn giải:

3478 < 34 780 99 999 < 100 000 43 980 > 37 980

82 879 > 82 789 56 812 > 55 812 34 567 = 34 567.

Bài 2 (trang 35 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Trong các số 38 875; 41 326; 29 890; 9990, số bé nhất là .....; số lớn nhất là .....

b) Trong các số 77 340 ; 69 578 ; 82 100 ; 58 888, số bé nhất là ..... ; số lớn nhất là .....

Hướng dẫn giải:

a) Trong các số 38 875; 41 326; 29 890; 9990, số bé nhất là 41 326; số lớn nhất là 9990.

b) Trong các số 77 340 ; 69 578 ; 82 100 ; 58 888, số bé nhất là 58 888 ; số lớn nhất là 82 100.

Bài 3 (trang 35 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 28 trang 35, 36, 37 hay nhất tại VietJack

Đồ chơi có giá đắt nhất là ......

Đồ chơi có giá rẻ nhất là ......

Hướng dẫn giải:

Đồ chơi có giá đắt nhất là 91 000 đồng.

Đồ chơi có giá rẻ nhất là 59 000 đồng.

Bài 4 (trang 35 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính :

4823 + 2415     2760 – 1135     2317 x 4

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 28 trang 35, 36, 37 hay nhất tại VietJack

Bài 5 (trang 36 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tìm x :

a) x + 3478 = 9296     b) x x 3 = 4278    c) x : 5 = 1316

Hướng dẫn giải:

a) x + 3478 = 9296    b) x x 3 = 4278    c) x : 5 = 1316

x = 9296 – 3478     x = 4278 : 3    x = 1316 x 5

x = 5818     x = 1426     x = 6580

Bài 6 (trang 36 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 28 trang 35, 36, 37 hay nhất tại VietJack

a) Diện tích hình A ...... diện tích hình B.

Diện tích hình B ...... diện tích hình C.

b) Hình có diện tích lớn nhất là hình ......

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B.

Diện tích hình B bằng diện tích hình C.

b) Hình có diện tích lớn nhất là hình A.

Bài 7 (trang 36 Cùng em học Toán 3 Tập 2):

Đọc số Viết số
Ba trăm xăng-ti-mét vuông
70 cm2
Hai nghìn năm trăm xăng-ti-mét vuông
80 000 cm2

Hướng dẫn giải:

Đọc số Viết số
Ba trăm xăng-ti-mét vuông 300 cm2
Bảy mươi xăng-ti-mét vuông 70 cm2
Hai nghìn năm trăm xăng-ti-mét vuông 2500 cm2
Tám mươi nghìn xăng-ti-mét vuông 80 000 cm2

Bài 8 (trang 36 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 28 trang 35, 36, 37 hay nhất tại VietJack

- Hình A gồm ...... ô vuông 1cm2.

Diện tích hình A bằng ......

- Hình B gồm ...... ô vuông 1cm2.

Diện tích hình B bằng ......

- So sánh diện tích hình A và diện tích hình B:

Diện tích hình A ...... diện tích hình B.

Hướng dẫn giải:

- Hình A gồm 12 ô vuông 1cm2.

Diện tích hình A bằng 12cm2

- Hình B gồm 9 ô vuông 1cm2.

Diện tích hình B bằng 9cm2

- So sánh diện tích hình A và diện tích hình B:

Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B.

Vui học (trang 37 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 28 trang 35, 36, 37 hay nhất tại VietJack

Em đoán xem: Hình có diện tích phần tô đậm lớn nhất là hình .....

Hình có diện tích phần tô đậm bé nhất là hình .....

Hướng dẫn giải:

Hình có diện tích phần tô đậm lớn nhất là hình C

Hình có diện tích phần tô đậm bé nhất là hình A.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.