Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 21 trang 11, 12, 13 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 21 trang 11, 12, 13 hay nhất

Bài 1 (trang 11 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tính nhẩm :

3000 + 6000 = ......    4000 + 500 = ......

2000 + 5000 = ......    6000 + 4000 = ......

Hướng dẫn giải:

3000 + 6000 = 9000    4000 + 500 = 4500

2000 + 5000 = 7000    6000 + 4000 = 10 000.

Bài 2 (trang 11 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính :

5784 + 2018    3247 + 4915    6579 + 704    637 + 2555

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 21 trang 11, 12, 13 hay nhất tại VietJack

Bài 3 (trang 11 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính :

7475 – 3468    6371 – 5948    4680 – 965    4885 – 79

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 21 trang 11, 12, 13 hay nhất tại VietJack

Bài 4 (trang 11 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Năm nay trường Tiểu học Hoàng Diệu có 1182 bạn tham gia đồng diễn, biết rằng số bạn tham gia năm trước ít hơn số bạn tham gia năm nay 235 bạn. Hỏi năm trước có bao nhiêu bạn tham gia đồng diễn ?

Hướng dẫn giải:

Số bạn tham gia đồng diễn năm trước là :

    1812 – 235 = 1577 (bạn)

    Đáp số : 1577 bạn.

Bài 5 (trang 12 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tính nhẩm :

5000 – 3000 = ......     8000 – 6000 = ......

7200 – 2000 = ......     6500 – 4000 = ......

9800 – 800 = ......     8700 – 400 = ......

Hướng dẫn giải:

5000 – 3000 = 2000     8000 – 6000 = 2000

7200 – 2000 = 5200     6500 – 4000 = 2500

9800 – 800 = 9000     8700 – 400 = 8300

Bài 6 (trang 12 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính :

2604 + 5476    4307 + 777    7808 – 985    5935 + 69.

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 21 trang 11, 12, 13 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 12 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Trường Tiểu học Tô Hoàng phát động chiến dịch thu gom giấy, tháng trước các bạn đã thu được 1160kg giấy, tháng này các bạn thu được hơn tháng trước 180kg giấy. Hỏi cả hai tháng các bạn đã thu gom được bao nhiêu ki-lô-gam giấy ?

Hướng dẫn giải:

Số ki-lô-gam giấy tháng này các bạn thu được là :

    1160 + 180 = 1340 (kg)

Số ki-lô-gam giấy các bạn thu cả hai tháng là :

    1160 + 1340 = 2500 (kg)

       Đáp số : 2500 kg.

Bài 8 (trang 12 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Dưới đây là tờ lịch tháng 1 năm 2020 :

Xem tờ lịch trên rồi viết tiếp vào chỗ chấm :

a) Ngày 3 tháng 1, Mai nhận được thông báo lớp học võ sẽ khai giảng vào đúng một tuần sau, đó là thứ ...... ngày ......

b) Ngày cuối của tháng 1 năm 2020 là thứ ...... ngày ......

c) Tháng 1 năm 2020 có ...... ngày thứ hai, đó là các ngày ............

d) Tháng 1 năm 2020 có ...... ngày Chủ nhật, đó là các ngày .........

Hướng dẫn giải:

a) Ngày 3 tháng 1, Mai nhận được thông báo lớp học võ sẽ khai giảng vào đúng một tuần sau, đó là thứ sáu ngày 3 tháng 1.

b) Ngày cuối của tháng 1 năm 2020 là thứ sáu ngày 31

c) Tháng 1 năm 2020 có 4 ngày thứ hai, đó là các ngày 6 ; 13 ; 20 ; 27

d) Tháng 1 năm 2020 có 4 ngày Chủ nhật, đó là các ngày 5 ; 12 ; 19 ; 26.

Vui học (trang 13 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Ngày 25 tháng 3 là sinh nhật của Lan. Đúng hai tuần trước đó là sinh nhật của Hương. Vậy sinh nhật của Hương là ngày ...... tháng ......

Hướng dẫn giải:

Ngày 25 tháng 3 là sinh nhật của Lan. Đúng hai tuần trước đó là sinh nhật của Hương. Vậy sinh nhật của Hương là ngày 11 tháng 3

(Lấy ngày sinh nhật của Lan trừ đi 14 ngày)

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.