Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 29 trang 38, 39, 40, 41 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 29 trang 38, 39, 40, 41 hay nhất

Bài 1 (trang 38 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết vào ô trống (theo mẫu):

Chiều dài 6cm 12cm 40cm
Chiều rộng 4cm8cm 30cm
Diện tích hình chữ nhật 6 x 4 = 24 (cm2)
Chu vi hình chữ nhật. (6 + 4) x 2 = 20 (cm)

Hướng dẫn giải:

Chiều dài 6cm 12cm 40cm
Chiều rộng 4cm8cm 30cm
Diện tích hình chữ nhật 6 x 4 = 24 (cm2) 12 x 8 = 96 (cm2) 40 x 30 = 1200 (cm2)
Chu vi hình chữ nhật. (6 + 4) x 2 = 20 (cm) (12 + 8) x 2 = 40 (cm) (40 + 30) x 2 = 140 (cm)

Bài 2 (trang 38 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 29 trang 38, 39, 40, 41 hay nhất tại VietJack

a) Hình có diện tích bé nhất là hình .....

b) Hình có diện tích lớn nhất là hình .....

Hướng dẫn giải:

a) Hình có diện tích bé nhất là hình 2.

b) Hình có diện tích lớn nhất là hình 4.

Giải thích:

Tính diện tích từng hình ta có:

Diện tích hình 1 bằng: 24 x 10 = 240 (cm2)

Diện tích hình 2 bằng: 25 x 9 = 225 (cm2)

Diện tích hình 3 bằng: 11 x 23 = 253 (cm2)

Diện tích hình 4 bằng: 12 x 22 = 264 (cm2).

Bài 3 (trang 39 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tính diện tích và chu vi của mỗi hình sau rồi viết vào chỗ chấm:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 29 trang 38, 39, 40, 41 hay nhất tại VietJack

Diện tích hình A là ......; Chu vi hình A là .......

Diện tích hình B là ......; Chu vi hình B là .......

Diện tích hình C là ......; Chu vi hình C là .......

Diện tích hình D là ......; Chu vi hình D là .......

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình A là 9cm2 ; Chu vi hình A là 12cm.

Diện tích hình B là 10cm2 ; Chu vi hình A là 14cm.

Diện tích hình C là 20cm2 ; Chu vi hình C là 18cm.

Diện tích hình D là 24cm2 ; Chu vi hình A là 22cm.

Bài 4 (trang 39 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Một tờ giấy màu hình chữ nhật, có chiều dài bằng 18cm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính diện tích tờ giấy màu đó.

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng tờ giấy là :

    18 : 2 = 9 (cm)

Diện tích tờ giấy là :

    18 x 9 = 162 (cm2)

       Đáp số : 162 cm2.

Bài 5 (trang 40 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông 7 cm4 cm 9 cm
Chu vi hình vuông 7 x 4 = 28 cm
Diện tích hình vuông 7 x 7 = 49 (cm2)

Hướng dẫn giải:

Cạnh hình vuông 7 cm4 cm 9 cm
Chu vi hình vuông 7 x 4 = 28 cm4 x 4 = 16 (cm) 9 x 4 = 36 (cm)
Diện tích hình vuông 7 x 7 = 49 (cm2)4 x 4 = 16 (cm2) 9 x 9 = 81 (cm2)

Bài 6 (trang 40 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Một mảnh bìa hình vuông có cạnh dài 60mm. Tính diện tích mảnh bìa đó theo đơn vị xăng-ti-mét vuông.

Hướng dẫn giải:

Đổi 60mm = 6cm.

Diện tích mảnh bìa là :

    6 x 6 = 36 (cm2)

       Đáp số : 36 cm2.

Bài 7 (trang 40 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính :

26457 + 66239    53729 + 5636    47064 + 14716     3485 + 6710

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 29 trang 38, 39, 40, 41 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 40 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Một hình vuông có chu vi bằng 36cm. Tính diện tích của hình vuông đó.

Hướng dẫn giải:

Cạnh hình vuông là :

    36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích hình vuông là :

    9 x 9 = 36 (cm2)

       Đáp số : 36cm2.

Vui học (trang 41 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Mình có mảnh giấy màu hình vuông có cạnh dài 8cm. Minh cắt mảnh giấy màu thành hai hình chữ nhật (như hình vẽ). Minh dùng mảnh giấy màu hình chữ nhật có diện tích lớn hơn để thiết kế thành một chiếc nhãn vở.

Mảnh giấy màu hình chữ nhật còn lại có diện tích là ...........

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 29 trang 38, 39, 40, 41 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Mảnh giấy màu hình chữ nhật còn lại có diện tích là 24cm2.

Giải thích :

Mảnh giấy màu còn lại có chiều dài 8cm, chiều rộng 3cm nên có diện tích là 8 x 3 = 24 (cm2).

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.