Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 24 trang 21, 22, 23 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 24 trang 21, 22, 23 hay nhất

Bài 1 (trang 21 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính:

2715 x 3    1568 x 6    412 x 8    847 x 2.

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 24 trang 21, 22, 23 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 21 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tính rồi viết kết quả vào chỗ chấm:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 24 trang 21, 22, 23 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 24 trang 21, 22, 23 hay nhất tại VietJack

Bài 3 (trang 21 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính:

9750 : 6     8905 : 5

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 24 trang 21, 22, 23 hay nhất tại VietJack

Bài 4 (trang 22 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Một cơ sở sản xuất cần đóng 1652kg gạo vào túi, mỗi túi đựng 5kg. Hỏi để đóng hết số gạo đó vào đầy các túi như thế thì cần ít nhất bao nhiêu túi và túi cuối cùng đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn giải:

Ta có: 1652 : 5 = 330 (dư 2)

Số túi cần ít nhất là:

    330 + 1 = 331 (túi)

Túi cuối cùng đựng 2kg gạo.

       Đáp số : 331 túi ; 2kg gạo.

Bài 5 (trang 22 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ trống cho thích hợp (theo mẫu) :

3 IIIBa
6
VIII
Năm
Mười một
4
IX
7
Hai
Mười

Hướng dẫn giải:

3 IIIBa
6 VISáu
8 VIIITám
5 VNăm
11 XIMười một
4 IVBốn
9 IXChín
7 VIIBảy
2 IIHai
10 XMười

Bài 6 (trang 22 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Với bốn que tính, em có thể xếp được bao nhiêu số La Mã ? Đó là số nào ?

Hướng dẫn giải:

Từ bốn que tính ta có thể xếp được 4 số La Mã : 7 ; 12 ; 15 ; 20.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 24 trang 21, 22, 23 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 22 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 24 trang 21, 22, 23 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 24 trang 21, 22, 23 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 23 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 24 trang 21, 22, 23 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 24 trang 21, 22, 23 hay nhất tại VietJack

Vui học (trang 23 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Trong vườn ươm cây giống nhà bác Quân có 1260 cây giống, trong đó số cây keo chiếm 1/4 số cây giống. Trong một tuần vừa rồi, bác Quân bán đi 1/3 số cây keo trong nhà kính. Nếu số cây keo bán được mỗi ngày là như nhau thì mỗi ngày bác Quân đã bán được bao nhiêu cây keo ?

Hướng dẫn giải:

Số cây keo trong nhà kính là :

    1260 : 4 = 315 (cây)

Số cây keo bác Quân bán trong một tuần là:

    315 : 3 = 105 (cây)

Số cây keo bác Quân bán mỗi ngày là:

    105 : 7 = 15 (cây)

       Đáp số: 15 cây.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.