Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 25 trang 24, 25, 26, 27 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 25 trang 24, 25, 26, 27 hay nhất

Bài 1 (trang 24 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Vào buổi chiều hoặc buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian? Nối hai đồng hồ đó với nhau.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 25 trang 24, 25, 26, 27 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 25 trang 24, 25, 26, 27 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 24 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 25 trang 24, 25, 26, 27 hay nhất tại VietJack

Hoa đi từ nhà đến trường hết:

A. 15 phút    B. 27 phút.     C. 32 phút    D. 42 phút

Hướng dẫn giải:

Khoanh vào D. 42 phút.

Bài 3 (trang 25 Cùng em học Toán 3 Tập 2): 5 thùng dầu ăn như nhau có tất cả 60 chai dầu ăn. Nếu lấy 3 thùng dầu ăn như thế thì được bao nhiêu chai dầu ăn?

Hướng dẫn giải:

Số chai dầu ăn mỗi thùng là:

    60 : 5 = 12 (chai)

Số chai dầu ăn ở 3 thùng là:

    12 x 3 = 36 (chai)

       Đáp số : 36 chai.

Bài 4 (trang 25 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Có 3 xe như nhau chở được tất cả 2550 thùng hàng. Với 5 xe như thế chở được ..... thùng hàng.

Hướng dẫn giải:

Có 3 xe như nhau chở được tất cả 2550 thùng hàng. Với 5 xe như thế chở được 4250 thùng hàng.

Giải thích :

Số thùng hàng mỗi xe chở được là :

    2550 : 3 = 850 (thùng)

Số thùng hàng 5 xe chở được là :

    850 x 5 = 4250 (thùng)

       Đáp số : 4250 thùng.

Bài 5 (trang 25 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Có 4 can chứa 20l nước mắm. Hỏi 9 can như thế chứa được bao nhiêu lít nước mắm?

Hướng dẫn giải:

Số lít nước mắm mỗi can chứa được là:

    20 : 4 = 5 (lít)

Số lít nước mắm chứa được ở 9 can là:

    5 x 9 = 45 (lít)

       Đáp số: 45 lít.

Bài 6 (trang 26 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Trường Tiểu học Thăng Long tổ chức cho 1500 bạn đi tham quan tại 5 địa điểm khác nhau, mỗi nơi cần 6 xe. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu bạn? Biết rằng số bạn được chia đều ra các xe.

Hướng dẫn giải:

Trả lời: Mỗi xe chở được 50 bạn.

Giải thích:

Số xe có là:

    5 x 6 = 30 (xe)

Số học sinh mỗi xe chở là:

    1500 : 30 = 50 (học sinh)

       Đáp số : 50 học sinh.

Bài 7 (trang 26 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Bạn Mai mua 3 tập giấy tô màu hết 7500 đồng. Hỏi nếu bạn Mai mua 5 tập giấy tô màu như thế thì hết bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền mỗi tập giấy tô màu là :

    7500 : 3 = 2500 (đồng)

Giá tiền mua 5 tập giấy tô màu là :

    2500 x 5 = 12 500 (đồng)

       Đáp số : 12 500 đồng.

Bài 8 (trang 26 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Bi mua một chiếc bút chì giá 4500 đồng và một chiếc thước kẻ giá 5000 đồng. Bi đưa cho bác bán hàng 10 000 đồng. Hỏi bác bán hàng phải trả lại cho Bi bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

Số tiền Bi phải trả là :

    4500 + 5000 = 9500 (đồng)

Số tiền bác bán hàng phải trả lại Bi là :

    10 000 – 9500 = 500 (đồng)

       Đáp số : 500 đồng.

Vui học (trang 27 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 25 trang 24, 25, 26, 27 hay nhất tại VietJack

Su có một tờ 10 000 đồng.

Su mua được ba món đồ là : ............................

Su còn lại số tiền là : ...............................

Hướng dẫn giải:

Su có một tờ 10 000 đồng.

Su mua được ba món đồ là : thước kẻ ; nhãn vở ; bóng bay.

Su còn lại số tiền là : 1000 đồng.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.