Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 31 trang 46, 47, 48 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 31 trang 46, 47, 48 hay nhất

Bài 1 (trang 46 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính:

32418 x 3    12014 x 6    11209 x 8    16071 x 5

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 31 trang 46, 47, 48 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 46 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số 11 31613 081 10 703
Thừa số 67 9
Tích

Hướng dẫn giải:

Thừa số 11 31613 081 10 703
Thừa số 67 9
Tích 67 89691 567 96 327

Bài 3 (trang 46 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tính nhẩm:

12 000 x 4 = .......    4000 x 3 = .......

3000 x 4 = .......    25000 x 2 = .......

Hướng dẫn giải:

12 000 x 4 = 48 000    4000 x 3 = 12 000

3000 x 4 = 12 000    25 000 x 2 = 50 000

Bài 4 (trang 46 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tính giá trị của biểu thức:

a) 10203 + 12345 x 6    b) (24680 – 1975) x 3

Hướng dẫn giải:

a) 10203 + 12345 x 6    b) (24680 – 1975) x 3

= 10203 + 74070    = 22705 x 3

= 84273    = 68115.

Bài 5 (trang 47 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tính rồi viết kết quả vào chỗ chấm:

Hướng dẫn giải:

Bài 6 (trang 47 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia Số chia Thương Số dư
41 568 4
37 642 5
52 371 7

Hướng dẫn giải:

Số bị chia Số chia Thương Số dư
41 568 4 10392 0
37 642 5 7528 2
52 371 7 7481 4

Bài 7 (trang 47 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tính nhẩm:

24 000 : 8 = .......     56 000 : 7 = .......

48 000 : 6 = .......     12 000 : 3 = .......

Hướng dẫn giải:

24 000 : 8 = 3000     56 000 : 7 = 8000

48 000 : 6 = 8000     12 000 : 3 = 4000

Bài 8 (trang 47 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Có 12 480l dầu ăn và nước mắm, số lít nước mắm bằng 1/3 tổng số lít dầu ăn và nước mắm. Hỏi có bao nhiêu lít dầu ăn, bao nhiêu lít nước mắm?

Hướng dẫn giải:

Số lít nước mắm là:

    12 480 : 3 = 4160 (lít)

Số lít dầu ăn là :

    12 480 – 4160 = 8320 (lít)

       Đáp số : 4160 lít nước mắm ; 8320 lít dầu ăn.

Vui học (trang 48 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Quan sát hình vẽ viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 31 trang 46, 47, 48 hay nhất tại VietJack

Hòa cầm 100 000 đồng đi mua hoa quả, nếu :

a) Mua 1 kg nho và 1kg cam thì phải trả số tiền là ......., còn thừa .......

b) Mua 2kg cam và nửa kg táo thì phải trả số tiền là ......., còn thừa .......

c) Mua 1kg cam, nửa kg táo và nửa kg nho thì phải trả số tiền là ......., còn thừa ........

Hướng dẫn giải:

a) Mua 1 kg nho và 1kg cam thì phải trả số tiền là 90 000 đồng, còn thừa 10 000 đồng.

b) Mua 2kg cam và nửa kg táo thì phải trả số tiền là 85 000 đồng, còn thừa 15 000 đồng.

c) Mua 1kg cam, nửa kg táo và nửa kg nho thì phải trả số tiền là 85 000 đồng, còn thừa 15 000 đồng.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.