Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 30 trang 42, 43, 44, 45 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 30 trang 42, 43, 44, 45 hay nhất

Bài 1 (trang 42 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính:

35672 + 47109    81605 + 8576    23456 + 37129    61584 + 7215

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 30 trang 42, 43, 44, 45 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 42 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tính:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 30 trang 42, 43, 44, 45 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 30 trang 42, 43, 44, 45 hay nhất tại VietJack

Bài 3 (trang 42 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tìm x:

a) x + 25749 = 42974    b) x + 4767 = 32938    c) x + 35254 = 70734

Hướng dẫn giải:

a) x + 25749 = 42974    b) x + 4767 = 32938    c) x + 35254 = 70734

x = 42974 – 25749    x = 32938 – 4767    x = 70734 – 35254

x = 17225    x = 28171    x = 35480

Bài 4 (trang 42 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Một xưởng bánh kẹo chuẩn bị cho dịp Tết thiếu nhi 1-6 đã đóng gói được 11 050 gói bánh quy, 10 400 gói bánh dẻo và 8370 gói kẹo. Hỏi xưởng bánh kẹo đó đã đóng gói được số gói bánh nhiều hơn số gói kẹo là bao nhiêu gói?

Hướng dẫn giải:

Số gói bánh mà xưởng đóng là:

    11 050 + 10 400 = 21 450 (gói)

Số gói bánh nhiều hơn số gói kẹo là:

    21 450 – 8370 = 13 080 (gói)

       Đáp số: 13 080 gói.

Bài 5 (trang 43 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 30 trang 42, 43, 44, 45 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Mỗi số tiền yêu cầu đều có rất nhiều cách điền, dưới đây chỉ là một vài cách.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 30 trang 42, 43, 44, 45 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 43 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Hoa có 1 tờ giấy bạc 50 000 đồng, 2 tờ giấy bạc 10 000 đồng, 3 tờ giấy bạc 5000 đồng, 4 tờ giấy bạc 2000 đồng.

a) Hoa có tổng số tiền là .................

b) Số tiền Hoa có (bằng chữ) là ................

Hướng dẫn giải:

a) Hoa có tổng số tiền là 93 000 đồng.

b) Số tiền Hoa có (bằng chữ) là chín mươi ba nghìn đồng.

Bài 7 (trang 44 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Điền dấu (+, -) thích hợp vào ô trống :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 30 trang 42, 43, 44, 45 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 30 trang 42, 43, 44, 45 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 44 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Huy mua một quyển truyện giá 37 000 đồng, mua ba chiếc bút dạ hết 30 000 đồng, mua một chiếc bút mực giá 15 000 đồng. Huy đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Huy bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Số tiền Huy phải trả cho cô bán hàng là:

    37 000 + 30 000 + 15 000 = 82 000 (đồng)

Số tiền cô bán hàng phải trả lại Huy là:

    100 000 – 82 000 = 18 000 (đồng).

       Đáp số: 18 000 đồng.

Vui học (trang 45 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 30 trang 42, 43, 44, 45 hay nhất tại VietJack

Việt mua 1 lon nước ngọt và 3 chiếc kem, Việt đưa cho cô bán hàng 3 tờ giấy bạc 20 000 đồng. Hỏi Việt được trả lại bao nhiêu tiền?

Trả lời: Việt nhận được số tiền trả lại là ......... đồng.

Hướng dẫn giải:

Trả lời: Việt nhận được số tiền trả lại là 15 000 đồng.

Giải thích:

Giá tiền 1 lon nước ngọt và 3 chiếc bánh kem là:

    15 000 + 3 x 10 000 = 45 000 (đồng)

Số tiền Việt trả cho cô bán hàng là:

    20 000 x 3 = 60 000 (đồng)

Số tiền Việt được trả lại là:

       60 000 – 45 000 = 15 000 (đồng).

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.