Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 22 trang 14, 15, 16, 17 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 22 trang 14, 15, 16, 17 hay nhất

Bài 1 (trang 14 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Xem lịch năm 2019 rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là vào thứ .....................

b) Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 vào thứ .....................

c) Ngày 31 tháng 12 vào thứ .....................

d) Các ngày thứ bảy trong tháng 3 là những ngày .....................

Hướng dẫn giải:

a) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là vào thứ sáu.

b) Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 vào thứ bảy.

c) Ngày 31 tháng 12 vào thứ ba.

d) Các ngày thứ bảy trong tháng 3 là những ngày 2 ; 9 ; 16 ; 23 ; 30.

Bài 2 (trang 14 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) Các bán kính của hình tròn tâm O bên dưới là : .....................

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 22 trang 14, 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

b) Đường kính của hình tròn tâm O bên dưới là : .....................

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 22 trang 14, 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a) Các bán kính của hình tròn tâm O bên dưới là : OA ; OB ; OC.

b) Đường kính của hình tròn tâm O bên dưới là : AB.

Bài 3 (trang 15 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Vẽ hình tròn có :

a) Tâm I, bán kính 3cm.     b) Tâm O, đường kính 4cm.

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 22 trang 14, 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Bài 4 (trang 15 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn bé lần lượt là:

......................

Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn lớn lần lượt là:

......................

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 22 trang 14, 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn bé lần lượt là:

B; BA; AC.

Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn lớn lần lượt là:

C; CA; AD.

Bài 5 (trang 15 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Vẽ hình theo mẫu sau rồi tô màu trang trí cho hình vừa vẽ được:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 22 trang 14, 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Cách vẽ:

Vẽ đường tròn

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 22 trang 14, 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 16 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính:

4347 x 2    2171 x 4    1018 x 5    1105 x 6

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 22 trang 14, 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 16 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 105m và chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính chu vi của thửa ruộng đó.

Hướng dẫn giải:

Chiều dài thửa ruộng là:

    105 x 5 = 525 (m)

Chu vi thửa ruộng là:

    (105 + 525) x 2 = 1260 (m)

       Đáp số : 1260 m.

Bài 8 (trang 16 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Một cửa hàng có hai thùng dầu lớn, mỗi thùng chứa 1450l và 1 thùng dầu nhỏ chứa 1250l. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít dầu ?

Hướng dẫn giải:

Số lít dầu ở hai thùng dầu lớn là :

    1450 x 2 = 2900 (lít)

Số lít dầu cửa hàng có là :

    2900 + 1250 = 4150 (lít)

       Đáp số : 4150 lít.

Vui học (trang 17 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Bây giờ đang là tháng ... Tháng trước là tháng ...

Tháng 4 có ... ngày. Tháng 5 có ... ngày

Tháng 8 có ... ngày. Tháng 12 có ... ngày.

Sinh nhật em vào ngày ... tháng ...

Hướng dẫn giải:

Bây giờ đang là tháng 2, tháng trước là tháng 1.

Tháng 4 có 30 ngày. Tháng 5 có 31 ngày.

Tháng 8 có 30 ngày. Tháng 12 có 31 ngày.

Sinh nhật em vào ngày 1 tháng 3 (các bạn tự điền ngày sinh đúng của mình)

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.