Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 35 trang 60, 61, 62, 63 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 35 trang 60, 61, 62, 63 hay nhất

Bài 1 (trang 60 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Nối mỗi biểu thức với giá trị của biểu thức đó.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 35 trang 60, 61, 62, 63 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 35 trang 60, 61, 62, 63 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 60 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Biết rằng 32 chiếc bánh được xếp đều vào 8 hộp. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu hộp để xếp hết 2345 chiếc bánh như thế ?

Hướng dẫn giải:

Số chiếc bánh ở mỗi hộp là :

    32 : 8 = 4 (chiếc)

Ta có : 2345 : 4 = 586 (dư 1)

Số chiếc hộp cần là :

    586 + 1 = 587 (hộp)

       Đáp số : 587 hộp.

Bài 3 (trang 61 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 35 trang 60, 61, 62, 63 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 35 trang 60, 61, 62, 63 hay nhất tại VietJack

Bài 4 (trang 61 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Một cửa hàng có 8540kg gạo nếp và gạo tẻ, trong đó số gạo nếp bằng 1/4 tổng số gạo. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp, bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ ?

Hướng dẫn giải:

Số ki-lô-gam gạp nếp trong cửa hàng là :

   8540 : 4 = 2135 (kg)

Số ki-lô-gam gạo tẻ trong cửa hàng là :

   8540 – 2135 = 6405 (kg)

       Đáp số : 2135kg gạo nếp ; 6405 kg gạo tẻ.

Bài 5 (trang 61 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) Các số : 54 890 ; 63 768 ; 71 410 ; 48 999 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là ...................

b) Số liền sau của số bé nhất có năm chữ số là ......................

c) Số liền trước của số lớn nhất có năm chữ số là .....................

Hướng dẫn giải:

a) Các số : 54 890 ; 63 768 ; 71 410 ; 48 999 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :

48 999 ; 54 890 ; 63 768 ; 71 410.

b) Số liền sau của số bé nhất có năm chữ số là : 10002

c) Số liền trước của số lớn nhất có năm chữ số là : 99998

Bài 6 (trang 61 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính :

48273 + 17485    56281 – 24574     6180 x 5     3384 : 8

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 35 trang 60, 61, 62, 63 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 62 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Cả 6 lớp trong khối 3 đều « nuôi lợn đất » để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Lợn đất nuôi được « mổ » theo tháng, tháng tư vừa qua được kết quả như sau :

Lớp 3A1 3A23A3 3A43A5 3A6
Số tiền (đồng) 55 000 78 00046 000 80 50064 000 38 000

a) Lớp 3A5 nuôi lợn được ..... đồng.

b) Lớp nuôi lợn được nhiều tiền nhất là lớp ......

c) Cả hai lớp 3A1 và 3A6 nuôi lợn được .... đồng.

Hướng dẫn giải:

a) Lớp 3A5 nuôi lợn được 64 000 đồng.

b) Lớp nuôi lợn được nhiều nhất là lớp 3A4

c) Cả hai lớp 3A1 và 3A6 nuôi lợn được 93 000 đồng.

Bài 8 (trang 62 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Bạn Mai làm một tấm thiệp để chúc mừng sinh nhật bạn Hoa. Tấm thiệp khi gấp đôi lại thì được hình chữ nhật có chiều rộng là 10cm và chiều dài là 12cm (như hình vẽ). Tính diện tích của tấm thiệp đó.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 35 trang 60, 61, 62, 63 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

Chiều dài của cả tấm thiệp là:

    10 x 2 = 20 (cm)

Diện tích tấm thiệp là:

    12 x 20 = 240 (cm2)

       Đáp số: 240 cm2

Cách 2:

Diện tích một nửa tấm thiệp là:

    12 x 10 = 120 (cm2)

Diện tích cả tấm thiệp là:

    120 x 2 = 240 (cm2).

       Đáp số: 240 cm2.

Vui học (trang 63 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Quan sát tranh, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 35 trang 60, 61, 62, 63 hay nhất tại VietJack

a) Bạn Hoa mua một số đồ vật ở trên hết 20 000 đồng, bạn Hoa có thể mua được một số thứ là..........

b) Bạn Huy mua một số đồ vật ở trên hết 30 000 đồng, các đồ vật đó có thể là .....

c) Bạn Yến mua một số đồ vật ở trên hết 40 000 đồng, các đồ vật đó có thể là .....

Hướng dẫn giải:

a) Bạn Hoa mua một số đồ vật ở trên hết 20 000 đồng, bạn Hoa có thể mua được một số thứ là chiếc bút mực và quyển vở (hoặc chiếc móc khóa và 2 quyển sổ; .....)

b) Bạn Huy mua một số đồ vật ở trên hết 30 000 đồng, các đồ vật đó có thể là con gấu và quyển sổ. (hoặc chiếc bút mực, quyển vở và móc khóa; .....)

c) Bạn Yến mua một số đồ vật ở trên hết 40 000 đồng, các đồ vật đó có thể là con gấu, quyển sổ và chiếc móc khóa (hoặc chiếc bút, quyển vở và 2 chiếc móc khóa).

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.