Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 34 trang 56, 57, 58, 59 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 34 trang 56, 57, 58, 59 hay nhất

Bài 1 (trang 56 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính :

51783 + 9144    52618 – 27354    4317 x 5    25848 : 8

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 34 trang 56, 57, 58, 59 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 56 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Một cửa hàng có 12 800l dầu, đã bán 1/4 số lít dầu đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Hướng dẫn giải:

Số lít dầu đã bán là :

    12 800 : 4 = 3200 (lít)

Số lít dầu cửa hàng còn lại là :

    12 800 – 3200 = 9600 (lít)

       Đáp số : 9600 lít.

Bài 3 (trang 56 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) Đồng hồ bên chỉ ... giờ

b) 4m 5cm = ... cm.

c) 20 000 đồng = 15 000 đồng + ... đồng.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 34 trang 56, 57, 58, 59 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a) Đồng hồ bên chỉ 9 giờ 18 phút.

b) 4m 5cm = 405 cm.

c) 20 000 đồng = 15 000 đồng + 5000 đồng.

Bài 4 (trang 57 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết đơn vị đo kg, g thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 34 trang 56, 57, 58, 59 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 34 trang 56, 57, 58, 59 hay nhất tại VietJack

Bài 5 (trang 57 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Quan sát các hình dưới đây, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 34 trang 56, 57, 58, 59 hay nhất tại VietJack

a)

Hình ABCD
Diện tích

b) Hình ... có diện tích lớn nhất là ...... cm2

c) Hình ... có diện tích nhỏ nhất là ......cm2.

Hướng dẫn giải:

a)

Hình ABCD
Diện tích 7cm26cm25cm28cm2

b) Hình D có diện tích lớn nhất là 8 cm2

c) Hình C có diện tích nhỏ nhất là 5 cm2.

Bài 6 (trang 58 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tính chu vi tam giác có độ dài các cạnh là 50cm, 45cm, 48cm.

Hướng dẫn giải:

Chu vi tam giác cần tìm là:

    50 + 45 + 48 = 143 (cm)

       Đáp số : 143 cm .

Bài 7 (trang 58 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

a) Tính diện tích mảnh bìa.

b) Tính chu vi của mảnh bìa.

c) Một mảnh bìa khác hình vuông có cùng chu vi với mảnh bìa hình chữ nhật trên, tính diện tích mảnh bìa hình vuông.

Hướng dẫn giải:

a) Chiều dài mảnh bìa là :

    8 x 4 = 32 (cm)

Diện tích mảnh bìa hình chữ nhật là :

    8 x 32 = 256 (cm2)

b) Chu vi mảnh bìa hình chữ nhật là :

    (8 + 32) x 2 = 80 (cm)

c) Cạnh mảnh bìa hình vuông là :

    80 : 4 = 20 (cm)

Diện tích mảnh bìa hình vuông là :

    20 x 20 = 400 (cm2).

       Đáp số : a) 256 cm2

          b) 80 cm

          c) 400 cm2.

Bài 8 (trang 59 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Một cửa hàng có 135kg gạo chia đều vào 9 túi, đã bán 5 túi gạo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Hướng dẫn giải:

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là :

    135 : 9 = 15 (kg)

Số túi gạo còn lại là :

    9 – 5 = 4 (túi)

Số ki-lô-gam gạo còn lại là :

    15 x 4 = 60 (kg)

       Đáp số : 60kg.

Vui học (trang 59 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Quan sát hình vẽ, viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 34 trang 56, 57, 58, 59 hay nhất tại VietJack

Con chó cân nặng .... kg.

Hướng dẫn giải:

Con chó cân nặng 3 kg.

Giải thích :

Cân nặng của con chó bằng : 31 – 28 = 3 (kg).

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.