Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 20 trang 8, 9, 10 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 20 trang 8, 9, 10 hay nhất

Bài 1 (trang 8 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trong hình vẽ bên:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 20 trang 8, 9, 10 hay nhất tại VietJack
a) A là điểm ở giữa hai điểm B và C
b) M là điểm ở giữa hai điểm B và C
c) A là trung điểm của đoạn thẳng BC
d) M là trung điểm của đoạn thẳng BC

Hướng dẫn giải:

a) A là điểm ở giữa hai điểm B và C S
b) M là điểm ở giữa hai điểm B và C Đ
c) A là trung điểm của đoạn thẳng BC S
d) M là trung điểm của đoạn thẳng BC Đ

Bài 2 (trang 8 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Trong các hình vẽ dưới đây, hình nào có điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN ? Đánh dấu (x) vào ô trống dưới hình đó.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 20 trang 8, 9, 10 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 20 trang 8, 9, 10 hay nhất tại VietJack

Bài 3 (trang 8 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Xác định trung điểm D của các đoạn thẳng sau :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 20 trang 8, 9, 10 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 20 trang 8, 9, 10 hay nhất tại VietJack

Bài 4 (trang 9 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đo rồi xác định trung điểm I của đoạn thẳng AB, trung điểm N của đoạn thẳng CD, sau đó viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 20 trang 8, 9, 10 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 20 trang 8, 9, 10 hay nhất tại VietJack

Bài 5 (trang 9 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Điền (< ; > ; =).

2478 ... 4132    6000 ... 5999    9000 ... 7989

5578 ... 5576    7100 ... 7010    6840 + 7 ... 6847

9900 + 99 ... 10 000    5000 + 5 ...    5005 7890 ... 7989

Hướng dẫn giải:

2478 < 4132    6000 > 5999    9000 > 7989

5578 > 5576     7100 < 7010    6840 + 7 = 6847

9900 + 99 < 10 000    5000 + 5 = 5005    7890 < 7989.

Bài 6 (trang 9 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 20 trang 8, 9, 10 hay nhất tại VietJack

a) Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm ... ứng với vạch số ...

b) S vừa là trung điểm của đoạn thẳng ... vừa là trung điểm của đoạn thẳng ...

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 20 trang 8, 9, 10 hay nhất tại VietJack

a) Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm S ứng với vạch số 5000

b) S vừa là trung điểm của đoạn thẳng PQ, vừa là trung điểm của đoạn thẳng MN.

Bài 7 (trang 9 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Quan sát hình vẽ sau rồi viết tiếp vào chỗ chấm :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 20 trang 8, 9, 10 hay nhất tại VietJack

a) Giỏ bưởi nặng hơn hay giỏ cam nặng hơn ? ...........

b) Giỏ nặng nhất là ...........

c) Giỏ nhẹ nhất là ...........

d) Viết tên các giỏ bưởi, rau củ, cam ở trên theo thứ tự từ nhẹ đến nặng :

Hướng dẫn giải:

a) Giỏ cam nặng hơn

b) Giỏ nặng nhất là giỏ cam

c) Giỏ nhẹ nhất là giỏ rau củ

d) Giỏ rau củ, giỏ bưởi, giỏ cam.

Bài 8 (trang 10 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính :

2764 + 5083    6357 + 826    4976 + 93    368 + 9617

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 20 trang 8, 9, 10 hay nhất tại VietJack

Vui học (trang 10 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp để được đáp số nhỏ hơn 10 000 rồi giải bài toán :

Đội Một trồng được ........... cây, đội Hai trồng được hơn đội Một ........... cây nhưng lại kém đội Ba ........... cây. Hỏi cả ba đội trồng được bao nhiêu cây ?

Hướng dẫn giải:

Bài toán này có nhiều cách điền và cho các kết quả khác nhau.

Ví dụ một cách điền :

Đội Một trồng được 2500 cây, đội Hai trồng được hơn đội Một 500 cây nhưng lại kém đội Ba 1000 cây. Hỏi cả ba đội trồng được bao nhiêu cây ?

Giải :

Số cây đội Hai trồng được là :

   2500 + 500 = 3000 (cây)

Số cây đội Ba trồng được là :

   3000 + 1000 = 4000 (cây)

Số cây cả ba đội trồng được là :

   2500 + 3000 + 4000 = 9500 (cây)

      Đáp số : 9500 cây.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.