Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 26 trang 28, 29, 30, 31 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 26 trang 28, 29, 30, 31 hay nhất

Bài 1 (trang 28 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

a) Bạn Hoa có một tờ giấy bạc loại 5000 đồng, một tờ loại 2000 đồng, một tờ loại 1000 đồng. Bạn Hoa có .... đồng.

b) Bạn Hoàng có hai tờ giấy bạc loại 1000 đồng, một tờ loại 5000 đồng. Bạn Hoàng có .... đồng.

c) Bạn Huy có một tờ giấy bạc loại 1000 đồng, hai tờ loại 2000 đồng, một tờ loại 5000 đồng, Bạn Huy có .... đồng.

d) Bạn Yến có hai tờ giấy bạc loại 1000 đồng, ba tờ loại 2000 đồng. Bạn Yến có .... đồng.

Hướng dẫn giải:

a) 8000

b) 7000

c) 10 000

d) 8000

Bài 2 (trang 28 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 26 trang 28, 29, 30, 31 hay nhất tại VietJack

a) Bạn Hoa cân nặng .... kg ; bạn Huy cân nặng ....

b) Bạn nặng nhất là bạn .... ; bạn nhẹ nhất là bạn ....

c) Bạn Hoa nặng hơn bạn Yến ....kg.

Hướng dẫn giải:

a) Bạn Hoa cân nặng 28kg; bạn Huy cân nặng 30kg.

b) Bạn nặng nhất là bạn Hoàng ; bạn nhẹ nhất là bạn Yến.

c) Bạn Hoa nặng hơn bạn Yến 2kg.

Bài 3 (trang 29 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Cho dãy số liệu : 12 ;16 ; 20 ; 24 ; 28 ; 32 ; 36 ; 40.

a) Dãy trên có .... số.

b) Số 28 là số thứ .... trong dãy

c) Số thứ sáu trong dãy là số ..... Số này lớn hơn số thứ ba trong dãy .... đơn vị.

Hướng dẫn giải:

a) Dãy trên có 8 số.

b) Số 28 là số thứ 5 trong dãy

c) Số thứ sáu trong dãy là số 32. Số này lớn hơn số thứ ba trong dãy 12 đơn vị.

Bài 4 (trang 29 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Huy có 10 000 đồng, Huy mua 2 viên tẩy và 1 cái compa. Biết giá 1 viên tẩy là 2000 đồng ; giá 1 cái compa là 5800 đồng. Hỏi Huy còn lại bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền 2 viên tẩy và 1 cái compa là :

    2000 x 2 + 5800 = 9800 (đồng)

Số tiền còn lại của Huy là :

   10 000 – 9800 = 200 (đồng)

       Đáp số : 200 đồng.

Bài 5 (trang 29 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Dưới đây là bảng thống kê số người trong gia đình của bốn bạn :

Gia đình Bạn Hoa Bạn HoàngBạn Huy Bạn Yến
Số người 4 35 3

Bốn gia đình được ghi trong bảng là gia đình bạn ...., gia đình bạn ...., gia đình bạn ...., gia đình bạn ....

a) Gia đình bạn Hoa có .... người, gia đình bạn Hoàng có .... người.

b) Gia đình bạn Yến ít hơn gia đình bạn Huy .... người.

Hướng dẫn giải:

Bốn gia đình được ghi trong bảng là gia đình bạn Hoa, gia đình bạn Hoàng, gia đình bạn Huy, gia đình bạn Yến

a) Gia đình bạn Hoa có 4 người, gia đình bạn Hoàng có 3 người.

b) Gia đình bạn Yến ít hơn gia đình bạn Huy 2 người.

Bài 6 (trang 29 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Dưới đây là bảng thống kê số học sinh của các lớp khối 3 trường Tiểu học Đoàn Kết :

Lớp 3A13A2 3A33A4 3A5
Học sinh 3534 3435 33

a) Lớp 3A1 có .... học sinh ; lớp 3A2 có .... học sinh.

b) Lớp 3A4 có nhiều hơn lớp 3A5 .... học sinh.

c) Tổng số học sinh của 5 lớp khối 3 là .... học sinh.

Hướng dẫn giải:

a) Lớp 3A1 có 35 học sinh ; lớp 3A2 có 34 học sinh.

b) Lớp 3A4 có nhiều hơn lớp 3A5 2 học sinh.

c) Tổng số học sinh của 5 lớp khối 3 là 171 học sinh.

Bài 7 (trang 30 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Trong đợt quyên góp sách, vở, bút để ủng hộ các bạn vùng lũ lụt, các lớp ở khối 3 đã quyên góp được như sau:

Lớp 3A1: 38 quyển vở; 35 chiếc bút; 21 quyển sách.

Lớp 3A2: 37 quyển vở; 36 chiếc bút; 24 quyển sách.

Lớp 3A3: 42 quyển vở; 31 chiếc bút; 27 quyển sách.

Lớp 3A4: 40 quyển vở; 35 chiếc bút; 23 quyển sách.

Lớp 3A5: 38 quyển vở; 32 chiếc bút; 25 quyển sách.

Hãy viết số thích hợp vào bảng thống kê số sách; vở; bút đã quyên góp được của khối lớp 3 dưới đây:

Lớp 3A13A2 3A33A4 3A5
Sách
Vở
Bút

Hướng dẫn giải:

Lớp 3A13A2 3A33A4 3A5
Sách 2124 2723 25
Vở 3837 4240 38
Bút 3536 3135 32

Bài 8 (trang 30 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Dưới đây là bảng thống kê số lít nước mắm và số lít dầu ăn của một cửa hàng đã bán được trong 4 tháng cuối năm trước:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 26 trang 28, 29, 30, 31 hay nhất tại VietJack

Nhìn vào bảng thống kê, hãy viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Tháng bán được ít nước mắm nhất là tháng .....

b) 4 tháng cửa hàng đó bán được số lít nước mắm là .....

c) 4 tháng cửa hàng đó bán được số lít dầu ăn là ......

Hướng dẫn giải:

a) Tháng bán được ít nước mắm nhất là tháng 11

b) 4 tháng cửa hàng đó bán được số lít nước mắm là 525 lít

c) 4 tháng cửa hàng đó bán được số lít dầu ăn là 866 lít.

Vui học (trang 31 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Em hãy thống kê ghi số tuổi, chiều cao, cân nặng của từng người trong gia đình em vào bảng sau:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 26 trang 28, 29, 30, 31 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Các em tự hỏi tuổi, chiều cao, cân nặng của ông, bà, bố, mẹ , anh, chị, em trong gia đình mình rồi điền kết quả vào bảng.

Ví dụ:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 26 trang 28, 29, 30, 31 hay nhất tại VietJack

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.