Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 23 trang 18, 19, 20 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 23 trang 18, 19, 20 hay nhất

Bài 1 (trang 18 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tính :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 23 trang 18, 19, 20 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 23 trang 18, 19, 20 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 18 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính :

4638 x 2     1016 x 5     1609 x 6     1021 x 8

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 23 trang 18, 19, 20 hay nhất tại VietJack

Bài 3 (trang 18 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tìm x :

x : 5 = 1618     x : 4 = 1327

Hướng dẫn giải:

x : 5 = 1618     x : 4 = 1327

x = 1618 x 5     x = 1327 x 4

x = 8090     x = 5308

Bài 4 (trang 18 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Mỗi ngày đội thợ thủ công làm được 1030 sản phẩm. Hỏi sau một tuần đội thợ thủ công đó làm được tất cả bao nhiêu sản phầm ?

Hướng dẫn giải:

Số sản phẩm đội thợ thủ công làm được sau một tuần là :

    1030 x 7 = 7210 (sản phẩm)

       Đáp số : 7210 sản phẩm.

Bài 5 (trang 19 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính :

3456 : 2    2676 : 4    4765 : 5    4356 : 3

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 23 trang 18, 19, 20 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 19 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tìm x :

x x 6 = 7872     3 x x = 1395

Hướng dẫn giải:

x x 6 = 7872     3 x x = 1395

x = 7872 : 6     x = 1395 : 3

x = 1312     x = 465.

Bài 7 (trang 19 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Bốn xe tải chở 1368 thùng hàng về kho. Biết rằng mỗi xe chở số thùng hàng như nhau. Hỏi mỗi xe đó chở bao nhiêu thùng hàng?

Hướng dẫn giải:

Số thùng hàng mỗi xe chở là:

    1368 : 4 = 342 (thùng)

       Đáp số: 342 thùng hàng.

Bài 8 (trang 19 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

Người ta xếp bánh Trung thu vào các hộp, mỗi hộp xếp 4 chiếc bánh. Hỏi nếu có 1750 chiếc bánh Trung thu thì xếp được nhiều nhất vào bao nhiêu hộp bánh như thế và còn thừa mấy chiếc bánh?

Trả lời: Xếp được nhiều nhất vào ........ hộp bánh và còn thừa ........ chiếc bánh.

Hướng dẫn giải:

Trả lời: Xếp được nhiều nhất vào 437 hộp bánh và còn thừa 2 chiếc bánh.

Giải thích:

Vì 1750 : 4 = 437 (dư 2)

Vui học (trang 20 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Em ghi ra một bài toán mà khi giải bài toán đó phải làm phép tính 1240 x 4, viết bài toán đó vào chỗ chấm rồi giải bải toán.

Hướng dẫn giải:

Bài toán:

Mỗi hộp bánh Trung thu có 4 chiếc, hỏi 1240 hộp như vậy có bao nhiêu chiếc bánh?

Bài giải:

Số bánh của 1240 hộp là:

    1240 x 4 = 4960 (chiếc bánh)

       Đáp số: 4960 chiếc bánh.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.