Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 27 trang 32, 33, 34 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 27 trang 32, 33, 34 hay nhất

Bài 1 (trang 32 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết vào ô trống cho thích hợp (theo mẫu):

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 27 trang 32, 33, 34 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 27 trang 32, 33, 34 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 32 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Số 56 832 đọc là ...........................

b) Số 81 139 đọc là ...........................

Hướng dẫn giải:

a) Số 56 832 đọc là năm mươi sáu nghìn tám trăm ba mươi hai.

b) Số 81 139 đọc là tám mươi mốt nghìn một trăm ba mươi chín.

Bài 3 (trang 32 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Từ các chữ số 4 ; 1 ; 5 ; 3 ; 7 viết :

a) Số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau : ...........................

b) Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau : ...........................

c) Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau : ...........................

d) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau : ...........................

Hướng dẫn giải:

a) Số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau : 13457

b) Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau : 75431

c) Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau : 1345

d) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau : 7543

Bài 4 (trang 33 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 27 trang 32, 33, 34 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 27 trang 32, 33, 34 hay nhất tại VietJack

Bài 5 (trang 33 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết vào ô trống cho thích hợp :

Viết số Đọc số
41 270
30 045
Sáu mươi nghìn không trăm bảy mươi
84 005
Năm mươi nghìn ba trăm
Bảy mươi nghìn

Hướng dẫn giải:

Viết số Đọc số
41 270 Bốn mươi mốt nghìn hai trăm bảy mươi
30 045 Ba mươi nghìn không trăm bốn mươi lăm
60 070 Sáu mươi nghìn không trăm bảy mươi
84 005 Tám mươi tư nghìn không trăm linh năm
50 300 Năm mươi nghìn ba trăm
70 000 Bảy mươi nghìn

Bài 6 (trang 33 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) Số 72 040 đọc là ...........................

b) Số 60 500 đọc là ...........................

c) Số 20 007 đọc là ...........................

Hướng dẫn giải:

a) Số 72 040 đọc là bảy mươi nghìn không trăm bốn mươi

b) Số 60 500 đọc là sáu mươi nghìn năm trăm

c) Số 20 007 đọc là hai mươi nghìn không trăm linh bảy.

Bài 7 (trang 33 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào ô trống :

Số liền trước Số đã choSố liền sau
50 741
20 000
99999
37 800
41 090
74 569

Hướng dẫn giải:

Số liền trước Số đã choSố liền sau
50 740 50 74150 742
19 999 20 00020 001
99 998 99999100 000
37 799 37 80037 801
41 089 41 09041 091
74 568 74 56974 570

Bài 8 (trang 24 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 28 000 ; 29 000 ; ... ; ... ; ... ; 33 000 ; ...

b) 27 657 ; 27 658 ; ... ; ... ; ... ; 27 662 ; ...

c) 35 600 ; 35 700 ; ... ; 35 900 ; ... ; ...

d) Số lớn nhất có 5 chữ số lẻ khác nhau là : ............

e) Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là : ............

g) Số lớn nhất có 5 chữ số là : ............

Hướng dẫn giải:

a) 28 000 ; 29 000 ; 30 000 ; 31 000 ; 32 000 ; 33 000 ; 34 000

b) 27 657 ; 27 658 ; 27 659 ; 27 660 ; 27 661 ; 27 662 ; 27 663

c) 35 600 ; 35 700 ; 35 800 ; 35 900 ; 36 000 ; 36 100

d) Số lớn nhất có 5 chữ số lẻ khác nhau là : 97531

e) Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là : 10234

g) Số lớn nhất có 5 chữ số là : 99999.

Vui học (trang 24 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Một đêm ca nhạc tổ chức tại một rạp hát có 4000 chỗ ngồi, đã có khoảng 2800 người đến nghe ca nhạc.

Rạp hát đó còn khoảng ..... chỗ chưa có người ngồi.

Hướng dẫn giải:

Rạp hát đó còn khoảng 1200 chỗ chưa có người ngồi.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.