Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 32 trang 49, 50, 51, 52 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 32 trang 49, 50, 51, 52 hay nhất

Bài 1 (trang 49 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đặt tính rồi tính :

10913 x 7    23107 x 4    69780 : 5    33624 : 8

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 32 trang 49, 50, 51, 52 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 49 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 32 trang 49, 50, 51, 52 hay nhất tại VietJack

a) Có 12 bông hoa cắm đều vào mỗi lọ 3 bông, cần .... lọ.

b) Có 15 bông hoa cắm đều vào mỗi lọ 5 bông, cần .... lọ.

Hướng dẫn giải:

a) Có 12 bông hoa cắm đều vào mỗi lọ 3 bông, cần 4 lọ.

b) Có 15 bông hoa cắm đều vào mỗi lọ 5 bông, cần 3 lọ.

Giải thích :

a) 12 : 3 = 4

b) 15 : 5 = 3.

Bài 3 (trang 49 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Có 30kg gạo đựng đều trong 6 túi. Hỏi 20kg gạo đựng trong mấy túi như thế ?

Tóm tắt :

30kg : 6 túi

20kg : … túi ?

Hướng dẫn giải:

Mỗi túi đựng số ki-lô-gam gạo là :

    30 : 6 = 5 (kg)

20kg gạo đựng trong số túi là :

    20 : 5 = 4 (túi).

       Đáp số: 4 túi.

Bài 4 (trang 50 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Có 30 chiếc cốc xếp đều vào 5 hộp. Hỏi để xếp 48 chiếc cốc thì cần mấy hộp như thế?

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 32 trang 49, 50, 51, 52 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

30 cốc: 5 hộp

48 cốc: ... hộp?

Bài giải:

Số cốc trong mỗi hộp là:

    30 : 5 = 6 (chiếc)

48 chiếc cốc cần số hộp là:

    48 : 6 = 8 (hộp).

    Đáp số: 8 hộp.

Bài 5 (trang 50 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 32 trang 49, 50, 51, 52 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 32 trang 49, 50, 51, 52 hay nhất tại VietJack

Giải thích:

Trong biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia (không có ngoặc), ta thực hiện từ trái qua phải.

Bài 6 (trang 51 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Tính giá trị của biểu thức:

a) (15678 + 5938) x 4 = ..........    b) 9347 – 25636 : 4 = ..........

    = ..........    = ..........

c) 21156 : 3 x 4 = ..........…    d) 2450 : (825 – 820) = ..........

    = ..........…    = ..........

Hướng dẫn giải:

a) (15678 + 5938) x 4 = 21616 x 4    b) 9347 – 25636 : 4 = 9347 – 6409

   = 86464    = 2938

c) 21156 : 3 x 4 = 7052 x 4     d) 2450 : (825 – 820) = 2450 : 5

    = 28208    = 490.

Bài 7 (trang 51 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Có 24l mật ong rót đều vào 6 can. Hỏi có 60l mật ong thì đựng được bao nhiêu can như thế?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

24l : 6 can

60l : ... can?

Bài giải:

Mỗi can đựng được số lít mật ong là:

    24 : 6 = 4 (lít)

60 lít mật ong đựng được số can là:

    60 : 4 = 15 (can)

      Đáp số: 15 can.

Bài 8 (trang 51 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào ô trống trong bảng sau, biết:

Lớp 3A1 có 16 bạn nữ và 19 bạn nam; lớp 3A2 có 18 bạn nữ và 17 bạn nam;

Lớp 3A3 có 17 bạn nữ và 15 bạn nam; lớp 3A4 có 15 bạn nữ và 19 bạn nam;

Lớp 3A5 có 19 bạn nữ và 16 bạn nam; lớp 3A6 có 14 bạn nữ và 18 bạn nam.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 32 trang 49, 50, 51, 52 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 32 trang 49, 50, 51, 52 hay nhất tại VietJack

Vui học (trang 52 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Em nghĩ ra một bài toán theo tình huống (tóm tắt) sau rồi giải bài toán đó:

Tóm tắt:

.......... 5 .......... : 40 000

.......... 8 ..........: ?

Hướng dẫn giải:

Bài toán:

Cô Na mua 5 chiếc bút để thưởng cho các bạn hết 40 000 đồng. Hỏi nếu cô Na mua 8 chiếc bút như thế thì hết bao nhiêu tiền?

Bài giải:

Giá tiền một chiếc bút là:

    40 000 : 5 = 8000 (đồng)

Giá tiền 8 chiếc bút như thế là :

    8000 x 8 = 64 000 (đồng).

       Đáp số : 64 000 đồng.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.