Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Sinh học (có giải chi tiết)

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Sinh học

Xem: Đề minh họa năm 2019 môn Sinh học

Đáp án:

81.B 82.A 83.D 84.B 85.D 86.D
87.A 88.B 89.B 90.A 91.A 92.B
93.A 94.C 95.B 96.C 97.A 98.B
99.B 100.D 101.C 102.A 103.C 104.A
105.B 106.A 107.D

Hướng dẫn giải chi tiết:

Câu 81:

Có thể sử dụng Ca(OH)2 để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật thải ra khí CO2 vì sẽ tạo CaCO3 làm đục nước vôi trong

⇒ Chọn B.

Câu 82:

Châu chấu hô hấp qua hệ thống ống khí

⇒ Chọn A.

Câu 83:

Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử Protein

⇒ Chọn D.

Câu 84:

Phân tử mARN trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã

⇒ Chọn B.

Câu 85:

Theo nguyên tắc bổ sung A=T; G=x nên %A + %G = 50%

⇒ Chọn D.

Câu 86:

Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBB giảm phân tạo 100% giao tử aB

⇒ Chọn D.

Câu 87:

Cơ thể đồng hợp là aabbdd

⇒ Chọn A.

Câu 88:

Phép lai cho đời con có 1 loại kiểu gen là AA x aa ⇒ Aa

⇒ Chọn B.

Câu 89:

Phép lai cho đời con phân ly kiểu gen 1 : 1 là Aa x aa

⇒ Chọn B.

Câu 90:

Phép lai Dd x Dd ⇒ 3D- : 1dd: có 2 loại kiểu hình

⇒ Chọn A.

Câu 91:

Tần số alen A = 0,4 ⇒ tần số alen a = 0,6

Tần số kiểu gen aa của quần thể là: 0,62 = 0,36

⇒ Chọn A.

Câu 92:

Từ 1 cây hoa, người ta nuôi cấy mô để nhanh chóng tạo ra nhiều cây có kiểu gen giống nhau và giống với cây ban đầu.

⇒ Chọn B.

Câu 93:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

⇒ Chọn A.

Câu 94:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật lên cạn ở đại Cổ sinh.

⇒ Chọn C.

Câu 95:

Trong một quần xã sinh vật hồ nước, nếu hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng thường xảy ra mối quan hệ cạnh tranh.

⇒ Chọn B.

Câu 96:

Sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi thức ăn là nhái.

⇒ Chọn C.

Câu 97:

A- sai, vì cường độ ánh sáng quá mạnh, vượt quá khả năng hấp thụ của thực vật sẽ làm cường độ quang hợp giảm.

B- đúng

C- đúng

D- đúng

⇒ Chọn A.

Câu 98:

A- đúng

B- sai, khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch chủ.

C- đúng

D- đúng

⇒ Chọn B.

Câu 99:

Dạng đột biến làm tăng số lượng alen của 1 gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới là đột biến tự đa bội.

⇒ Chọn B.

Câu 100:

A- đúng

B- đúng

C- đúng

D- sai, nếu alen đột biến là alen lặn nhưng cơ thể mang alen đột biến ở thể dị hợp thì alen đột biến không biểu hiện thành kiểu hình được nên không phải là thể đột biến.

⇒ Chọn D.

Câu 101:

Cây dị hợp 2 cặp gen, các gen liên kết hoàn toàn khi cho tự thụ phấn sẽ cho tối đa 4 kiểu gen trong trường hợp dị hợp chéo lai với cây dị hợp đều:

⇒ Chọn C.

Câu 102:

Phát biểu đúng là A.

B: sai, CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen

C: chọn lọc ổn định diễn ra trong điều kiện môi trường không thay đổi

D: sai, CLTN tạo ra kiểu hình thích nghi

⇒ Chọn A.

Câu 103:

Phát biểu đúng là C,

A sai, giữa các loài thì kích thước của quần thể là khác nhau

B sai, kích thước quần thể phụ thuộc tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử, xuất cư, nhập cư

D sai, nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, mức độ sinh sản của quần thể sẽ giảm xuống

⇒ Chọn C.

Câu 104:

Phát biểu đúng là A

B sai: sự thất thoát năng lượng qua các bậc dinh dưỡng là rất lớn

C sai, năng lượng không được sử dụng lại

D sai, nấm cũng có khả năng phân giải chất hữu cơ thành vô cơ

⇒ Chọn A.

Câu 105:

Phát biểu sai là B, đột biến lặp đoạn thường gây hại cho sinh vật vì làm mất cân bằng hệ gen.

⇒ Chọn B.

Câu 106:

Cơ thể có kiểu gen AaBb, có một số tế bào xảy ra sự không phân li của tất cả các cặp NST ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, tạo ra các giao tử đột biến là AaBb, khi kết hợp với giao tử Ab tạo ra kiểu gen AaaBbb

⇒ Chọn A.

Câu 107:

Trường hợp không xảy ra là D, nếu cây hoa đỏ x cây hoa đỏ sẽ có 3 trường hợp sau

+ AA x AA ⇒ AA (1 kiểu gen, 1 kiểu hình)

+ Aa x AA ⇒ AA : Aa (2 kiểu gen, 1 kiểu hình)

+ Aa x Aa ⇒ 1AA : 2Aa :1aa (3 kiểu gen, 1 kiểu hình)

⇒ Chọn D.

Xem thêm đề thi minh họa năm 2019 các môn học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85