Vở bài tập Toán lớp 1 trang 11, 12 Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 11, 12 Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 11, 12 Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 11 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền số thích hợp vào ô trống

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 11, 12 Bài 43: Các số có hai chữ số từ 21 đến 40 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 11, 12 Bài 43: Các số có hai chữ số từ 21 đến 40 | Cánh diều

Bài 2 Trang 11 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a)     

        Hai mươi: 20 

        Hai mươi mốt: ………

        Hai mươi hai: ………

        Hai mươi ba: ………

        Hai mươi tư: ………

        Hai mươi lăm: ………

        Hai mươi sáu: ………

        Hai mươi bảy: ………

        Hai mươi tám: ………

        Hai mươi chín: ………

        Ba mươi: ………  

b)     Ba mươi: ………

        Ba mươi mốt: ………

        Ba mươi hai: ………

        Ba mươi ba: ………

        Ba mươi tư: ………

        Ba mươi lăm: ………

        Ba mươi sáu: ………

        Ba mươi bảy: ………

        Ba mươi tám: ………

        Ba mươi chín: ………

        Bốn mươi: ………

Lời giải

a)     

        Hai mươi: 20 

        Hai mươi mốt: 21

        Hai mươi hai: 22

        Hai mươi ba: 23

        Hai mươi tư: 24

        Hai mươi lăm: 25

        Hai mươi sáu: 26

        Hai mươi bảy: 27

        Hai mươi tám: 28

        Hai mươi chín: 29

        Ba mươi: 30

b)     Ba mươi: 30

        Ba mươi mốt: 31

        Ba mươi hai: 32

        Ba mươi ba: 33

        Ba mươi tư: 34

        Ba mươi lăm: 35

        Ba mươi sáu: 36

        Ba mươi bảy: 37

        Ba mươi tám: 38

        Ba mươi chín: 39

         Bốn mươi:  40

Bài 3 Trang 11 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết các số còn thiếu vào ô trống rồi đọc các số đó

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 11, 12 Bài 43: Các số có hai chữ số từ 21 đến 40 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 11, 12 Bài 43: Các số có hai chữ số từ 21 đến 40 | Cánh diều

Bài 4 Trang 12 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 11, 12 Bài 43: Các số có hai chữ số từ 21 đến 40 | Cánh diều

Có tất cả …… cầu thủ

Lời giải

Có tất cả 22 cầu thủ.

Bài 5 Trang 12 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Khoanh vào từng nhóm 10 đồ vật rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 11, 12 Bài 43: Các số có hai chữ số từ 21 đến 40 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 11, 12 Bài 43: Các số có hai chữ số từ 21 đến 40 | Cánh diều

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác