Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72 Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72 Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72 Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 71 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền số thích hợp vào ô trống

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72 Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72 Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

Bài 2 Trang 71 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Viết (theo mẫu):

        25: Hai mươi lăm                                     75: ......................... 

        32: .........................                                   80: ......................... 

        46: .........................                                   99: ......................... 

        64: .........................                                   100: ......................... 

b) Điền số thích hợp vào ô trống

        25 gồm ☐ chục và ☐ đơn vị, ta viết 25 = ☐ + ☐   

        64 gồm ☐ chục và ☐ đơn vị, ta viết 64 = ☐ + ☐  

        80 gồm ☐ chục và ☐ đơn vị, ta viết 80 = ☐ + ☐   

Lời giải

a)     25: hai mươi lăm                                      75: bảy mươi lăm

        32: ba mươi hai                                        80: tám mươi

        46: bốn mươi sáu                                      99: chín mươi chín

        64: sáu mươi tư                                         100: Một trăm

b)     25 gồm 2 chục và 5 đơn vị, ta viết 25 = 20 + 5

        64 gồm 6 chục và 4 đơn vị, ta viết 64 = 60 + 4 

        80 gồm 8 chục và 0 đơn vị, ta viết 80 = 80 + 0

Bài 3 Trang 72 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền dấu >, <, = thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72 Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72 Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

Bài 4 Trang 72 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết các số sau:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72 Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ......................... 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ......................... 

Lời giải

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 49, 67, 85

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 85, 67, 49, 38

Bài 5 Trang 72 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Em hãy dự đoán trong hình sau có bao nhiêu chiếc cốc:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 71, 72 Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

Dự đoán: Có khoảng ....... chiếc cốc.

b) Hãy đếm để kiểm tra dự đoán của mình.

Kiểm tra: Có ...... chiếc cốc.

Lời giải

a) Dự đoán: Có khoảng 50 chiếc cốc.

b) Hãy đếm để kiểm tra dự đoán của mình.

Kiểm tra: Có 58 chiếc cốc.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác