Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Bài 65: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Bài 65: Luyện tập

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Bài 65: Luyện tập sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 54 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính:

        6 – 4 = ……                              9 – 5 = ……                            7 – 2 = ……

        76 – 4 = ……                            59 – 5 = ……                          87 – 2 = ……

Lời giải

        6 – 4 = 2                                    9 – 5 = 4                                  7 – 2 = 5

        76 – 4 = 72                                59 – 5 = 54                              87 – 2 = 85

Bài 2 Trang 54 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Bài 65: Luyện tập | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Bài 65: Luyện tập | Cánh diều

Bài 3 Trang 54 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính:

a)     50 – 10 – 30 = ……                                  67 – 7 – 20 = ……

b)     2 + 4 – 3 = ……                                        9 – 5 + 2 = ……

        20 + 40 – 30 = ……                                  90 – 50 + 20 = …… 

Lời giải

a)     50 – 10 – 30 = 20                                      67 – 7 – 20 = 40

b)     2 + 4 – 3 = 3                                             9 – 5 + 2 = 6

        20 + 40 – 30 = 30                                      90 – 50 + 20 = 60 

Bài 4 Trang 55 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Bài 65: Luyện tập | Cánh diều

        20 cm + 30 cm = ……                             40 cm + 10 cm – 20 cm = ……

        70 cm – 40 cm = ……                               50 cm – 20 cm + 30 cm = ……

Lời giải

        20 cm + 30 cm = 50 cm                           40 cm + 10 cm – 20 cm = 30 cm

        70 cm – 40 cm = 30 cm                             50 cm – 20 cm + 30 cm = 60 cm

Bài 5 Trang 55 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Vườn nhà chú Doanh có 38 buồng chuối, chú đã cắt 5 buồng. Hỏi vườn nhà chú Doanh còn lại bao nhiêu buồng chuối?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Bài 65: Luyện tập | Cánh diều

Phép tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 54, 55 Bài 65: Luyện tập | Cánh diều

Trả lời: Vườn nhà chú Doanh còn lại ☐ buồng chuối.

Lời giải

Phép tính: 38 – 5 = 33

Trả lời: Vườn nhà chú Doanh còn lại 33 buồng chuối.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác