Vở bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 46 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 | Cánh diều

Bài 2 Trang 46 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đặt tính rồi tính

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 | Cánh diều

Bài 3 Trang 46 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 | Cánh diều

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 | Cánh diều

Bài 4 Trang 47 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 | Cánh diều

Bài 5 Trang 47 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Mẹ làm được 25 chiếc bánh rán nhân ngọt và 20 chiếc bánh rán nhân mặn. Hỏi mẹ làm được tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 | Cánh diều

Phép tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 | Cánh diều

Trả lời: Mẹ làm được tất cả ☐ chiếc bánh.

Lời giải

Phép tính: 25 + 20 = 45

Trả lời: Mẹ làm được tất cả 45 chiếc bánh.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác