Vở bài tập Toán lớp 1 trang 73, 74 Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 73, 74 Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 73, 74 Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 73 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính:

a)     14 + 3 = ……….                       18 – 2 = ……….                      40 + 50 = ……….  

        76 + 1 = ……….                        65 – 1 = ……….                       70 – 40 = ……….  

b)  30 + 20 + 10 = ……….                              17 – 7 + 5 = ……….  

     80 – 30 – 20 = ……….                               12 + 6 – 8 = ……….  

Lời giải

a)     14 + 3 = 17                               18 – 2 = 16                             40 + 50 = 90

         76 + 1 = 77                               65 – 1 = 64                             70 – 40 = 30

b)     30 + 20 + 10 = 60                                     17 – 7 + 5 = 15

        80 – 30 – 20 = 30                                      12 + 6 – 8 = 10

Bài 2 Trang 73 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 73, 74 Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 73, 74 Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | Cánh diều

Bài 3 Trang 73 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 73, 74 Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | Cánh diều

Lời giải

Quan sát các phép tính, ở đây đặt tính sai nên kết quả tính được là sai

=> Đặt lại phép tính: đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục rồi tính kết quả

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 73, 74 Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | Cánh diều

Bài 4 Trang 74 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 73, 74 Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 73, 74 Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | Cánh diều

Bài 5 Trang 74 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Chị Mai bẻ được 32 bấp ngô, anh Tuấn bẻ được 47 bắp. Hỏi cả hai anh chị bẻ được bao nhiêu bắp ngô?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 73, 74 Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | Cánh diều

Phép tính: Vở bài tập Toán lớp 1 trang 73, 74 Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | Cánh diều

Trả lời: Cả hai anh chị bẻ được ☐ bắp ngô.

Lời giải

Phép tính: 32 + 47 = 79

Trả lời: Cả hai anh chị bẻ được 79 bắp ngô.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác