Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 Bài 52: Đo độ dài

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 Bài 52: Đo độ dài

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 Bài 52: Đo độ dài sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 28 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Thực hành đo độ dài rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Mặt bàn dài khoảng ..... gang tay.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 Bài 52: Đo độ dài | Cánh diều

b) Lớp em rộng khoảng ….. bước chân.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 Bài 52: Đo độ dài | Cánh diều

c) Bảng lớp dài khoảng …. sải tay.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 Bài 52: Đo độ dài | Cánh diều

d) Chiếc ghế cao khoảng …. que tính.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 Bài 52: Đo độ dài | Cánh diều

Lời giải

a) Mặt bàn dài khoảng 9 gang tay.          b) Lớp em rộng khoảng 25 bước chân.

c) Bảng lớp dài khoảng 3 sải tay.            d) Chiếc ghế cao khoảng 8 que tính.

Bài 2 Trang 29 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền số thích hợp vào ô trống

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 Bài 52: Đo độ dài | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 Bài 52: Đo độ dài | Cánh diều

Bài 3 Trang 29 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Xem tranh rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 Bài 52: Đo độ dài | Cánh diều

- Toà nhà cao nhất là .....

- Toà nhà tháp nhất là .....

- Hai toà nhà cao bằng nhau là ..... và ......

- Toà nhà A thấp hơn toà nhà .....

Lời giải

- Toà nhà cao nhất là B.

- Toà nhà tháp nhất là C.

- Hai toà nhà cao bằng nhau là A và D.

- Toà nhà A thấp hơn toà nhà B.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác