Vở bài tập Toán lớp 1 trang 48, 49 Bài 62: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 48, 49 Bài 62: Luyện tập

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 48, 49 Bài 62: Luyện tập sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 48 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính

        5 + 2 = ……….                                       4 + 4 = ……….

        65 + 2 = ……….                                      54 + 4 =……….

        6 + 3 = ……….                                        7 + 1 = ……….

        96 + 3 = ……….                                      87 + 1 = ……….

Lời giải

        5 + 2 = 7                                                  4 + 4 = 8

        65 + 2 = 67                                               54 + 4 = 58

        6 + 3 = 9                                                   7 + 1 = 8

        96 + 3 = 99                                               87 + 1 = 88

Bài 2 Trang 48 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 48, 49 Bài 62: Luyện tập | Cánh diều

Lời giải

84 + 5 = 89

60 + 7 = 67

23 + 30 = 53

47 + 20 = 67

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 48, 49 Bài 62: Luyện tập | Cánh diều

Bài 3 Trang 48 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Tính:

        30 + 40 + 10 = ……….                           50 + 10 + 3 = ……….

        60 + 20 + 12 = ……….                             70 + 8 + 1 = ……….

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 48, 49 Bài 62: Luyện tập | Cánh diều

Số điểm của bạn Dūng là: . . . . . . + . . . . . . + . . . . . . = . . . . . (điểm).

Số điểm của bạn Hà là: . . . . . . + . . . . . . + . . . . . . = . . . . . (điểm).

Lời giải

a)     30 + 40 + 10 = 80                                    50 + 10 + 3 = 63

        60 + 20 + 12 = 92                                     70 + 8 + 1 = 79

b) Số điểm của bạn Dūng là: 30 + 15 + 10 = 55 (điểm)

Số điểm của bạn Hà là: 25 + 20 + 10 = 55 (điểm)

Bài 4 Trang 49 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tiết mục văn nghệ có 31 bạn hát và 8 bạn múa. Hỏi tiết mục văn nghệ đó có tất cả bao nhiêu bạn?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 48, 49 Bài 62: Luyện tập | Cánh diều

Phép tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 48, 49 Bài 62: Luyện tập | Cánh diều

Trả lời: Tiết mục văn nghệ có tất cả ☐ bạn

Lời giải

Phép tính: 31 + 8 = 39

Trả lời: Tiết mục văn nghệ có tất cả 39 bạn

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác