Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 Bài 55: Bài kiểm tra số 3

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 Bài 55: Bài kiểm tra số 3

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 Bài 55: Bài kiểm tra số 3 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 35 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Điền số thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 Bài 55: Bài kiểm tra số 3 | Cánh diều

b) Tô màu cho số lượng:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 Bài 55: Bài kiểm tra số 3 | Cánh diều

c) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

- Số 73 gồm 70 và 3. ☐

- Số 73 gồm 7 và 3 ☐

- Số hai mươi sáu viết là 26. ☐

- Số hai mươi sáu viết là 206. ☐

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 Bài 55: Bài kiểm tra số 3 | Cánh diều

c)

- Số 73 gồm 70 và 3. Đ

- Số 73 gồm 7 và 3. S

- Số hai mươi sáu viết là 26. Đ

- Số hai mươi sáu viết là 206. S

Bài 2 Trang 35 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Số 32 gồm ...... chục và ..... đơn vị.

b) Số 50 gồm ...... chục và ..... đơn vị.

c) Số 66 gồm ...... chục và ..... đơn vị.

d) Số 19 gồm ...... chục và ..... đơn vị.

Lời giải

a) Số 32 gồm 3 chục và 2 đơn vị.

b) Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị.

c) Số 66 gồm 6 chục và 6 đơn vị.

d) Số 19 gồm 1 chục và 9 đơn vị.

Bài 3 Trang 36 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền dấu >, <, = thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 Bài 55: Bài kiểm tra số 3 | Cánh diều

b) Viết các số 52, 10, 85, 100 theo thứ tự từ bé đến lớn: .........................

Lời giải

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 Bài 55: Bài kiểm tra số 3 | Cánh diều

b) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 10, 52, 85, 100

Bài 4 Trang 36 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đánh dấu x vào ô trống bên cạnh tên bạn đo đúng độ dài cả ba băng giấy:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 Bài 55: Bài kiểm tra số 3 | Cánh diều

Lời giải

Em đánh dấu vào tên bạn Tú.

Bài 5 Trang 36 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền số thích hợp vào ô trống

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 Bài 55: Bài kiểm tra số 3 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 Bài 55: Bài kiểm tra số 3 | Cánh diều

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên