Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 77 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Viết các số còn thiếu rồi đọc những số đó

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập | Cánh diều

b) Trong các số trên, số lớn nhất là …………, số bé nhất là ……….

Lời giải

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập | Cánh diều

b) Trong các số trên, số lớn nhất là 100, số bé nhất là 80.

Bài 2 Trang 77 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Tính

        12 + 4 = …….                          38 – 3 = ……. 

        56 + 10 = …….                         77 – 10 = …….

b) Đặt tính rồi tính

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập | Cánh diều

Lời giải

a)     12 + 4 = 16                               38 – 3 = 35

        56 + 10 = 66                              77 – 10 = 67

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập | Cánh diều

Bài 3 Trang 77 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Hình bên có ..... hình vuông, ..... hình tròn, .... hình tam giác, …. hình chữ nhật.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập | Cánh diều

b) Hình sau có khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập | Cánh diều

Lời giải

a) Hình bên có 5 hình vuông, 4 hình tròn, 2 hình tam giác, 1 hình chữ nhật.

b) Có 11 khối hộp chữ nhật

Có 10 khối lập phương

Bài 4 Trang 78 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Khánh và Hồng cùng sưu tầm ảnh về các loài chim. Khánh sưu tầm được 30 bức ảnh, Hồng sưu tầm được 35 bức. Hỏi cả hai bạn sưu tầm được bao nhiêu bức ảnh?

Phép tính: Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập | Cánh diều

Trả lời: Cả hai bạn sưu tầm được ☐ bức ảnh.

b) Trong số các bức ảnh mà Khánh và Hồng sưu tầm được có 13 ảnh đen trắng, còn lại là ảnh màu. Hỏi hai bạn đã sưu tầm được bao nhiêu bức ảnh màu?

Phép tính: Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập | Cánh diều

Trả lời: Hai bạn sưu tầm được ☐ bức ảnh màu.

Lời giải

a) Phép tính: 30 + 35 = 65 

Trả lời: Cả hai bạn sưu tầm được 65 bức ảnh.

b) Phép tính: 65 – 13 = 52

Trả lời: Hai bạn sưu tầm được 52 bức ảnh màu.

Bài 5 Trang 78 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Viết độ dài của mỗi vật vào chỗ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập | Cánh diều

b) Viết giờ thích hợp vào chỗ chấm

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập | Cánh diều

Lời giải

a) Quan sát hình, số đo của thước đọc độ dài của mỗi vật:

Cục tẩy dài 4 cm, Ô tô dài 8 cm.

b) 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 Bài 76: Ôn tập | Cánh diều

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác