Vở bài tập Toán lớp 1 trang 15, 16 Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 15, 16 Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 15, 16 Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Bảy mươi: ……

Bảy mươi mốt: ……

Bảy mươi hai: ……

Bảy mươi ba: ……

Bảy mươi tư: ……

Bảy mươi lăm: ……

Bảy mươi sáu: ……

Bảy mươi bảy: ……

Bảy mươi tám: ……

Bảy mươi chín: ……

Tám mươi: ……

b) Tám mươi: ……

Tám mươi mốt: ……

Tám mươi hai: ……

Tám mươi ba: ……

Tám mươi tư: ……

Tám mươi lăm: ……

Tám mươi sáu: ……

Tám mươi bảy: ……

Tám mươi tám: ……

Tám mươi chín: ……

Chín mươi: ……

c) Chín mươi: ……

Chín mươi mốt: ……

Chín mươi hai: ……

Chín mươi ba: ……

Chín mươi tư: ……

Chín mươi lắm: ……

Chín mươi sáu: ……

Chín mươi bảy: ……

Chín mươi tám: ……

Chín mươi chín: ……

Lời giải

a) Bảy mươi: 70

Bảy mươi mốt: 71

Bảy mươi hai: 72

Bảy mươi ba: 73

Bảy mươi tư: 74

Bảy mươi lăm: 75

Bảy mươi sáu: 76

Bảy mươi bảy: 77

Bảy mươi tám: 78

Bảy mươi chín: 79

Tám mươi: 80

b) Tám mươi: 80

Tám mươi mốt: 81

Tám mươi hai: 82

Tám mươi ba: 83

Tám mươi tư: 84

Tám mươi lăm: 85

Tám mươi sáu: 86

Tám mươi bảy: 87

Tám mươi tám: 88

Tám mươi chín: 89

Chín mươi: 90

c) Chín mươi: 90

Chín mươi mốt: 91

Chín mươi hai: 92

Chín mươi ba: 93

Chín mươi tư: 94

Chín mươi lắm: 95

Chín mươi sáu: 96

Chín mươi bảy: 97

Chín mươi tám: 98

Chín mươi chín: 99

Bài 2 Trang 16 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết các số còn thiếu vào ô trống rồi đọc các số đó:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 15, 16 Bài 45: Các số có hai chữ số từ 71 đến 99 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 15, 16 Bài 45: Các số có hai chữ số từ 71 đến 99 | Cánh diều

Bài 3 Trang 16 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 15, 16 Bài 45: Các số có hai chữ số từ 71 đến 99 | Cánh diều

Lời giải

a) Có tất cả 76 quả chanh.

b) Có tất cả 75 chiếc ấm.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác