Vở bài tập Toán lớp 1 trang 23 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 23 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 23 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 23 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Điền số thích hợp vào chỗ trống

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 23 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

b) Điền dấu >, <

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 23 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 23 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

Bài 2 Trang 23 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Điền số thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 23 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

b) Điền dấu >, <, =:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 23 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 23 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

Bài 3 Trang 23 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Điền số thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 23 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

b) Điền dấu >, <, = vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 23 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 23 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

Bài 4 Trang 23 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Xem tranh rồi viết tên vào chỗ chấm cho thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 23 Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 | Cánh diều

a) Bó hoa của bạn ……….. có nhiều bông hoa nhất.

b) Bó hoa của bạn …………. có ít bông hoa nhất.

Lời giải

a) Bó hoa của bạn Lan có nhiều bông hoa nhất.

b) Bó hoa của bạn Mai có ít bông hoa nhất.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác