Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 69 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính nhẩm:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | Cánh diều

Bài 2 Trang 69 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Xem tranh rồi viết phép cộng thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | Cánh diều

Bài 3 Trang 69 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | Cánh diều

Bài 4 Trang 70 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | Cánh diều

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | Cánh diều

b) Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | Cánh diều

Bài 5 Trang 70 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Ổ trứng có 7 quả, trong đó 2 quả đã nở. Hỏi trong ổ còn lại mấy quả trứng chưa nở?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | Cánh diều

Phép tính: Vở bài tập Toán lớp 1 trang 69, 70 Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | Cánh diều

Trả lời: Trong ổ còn lại ☐ quả trứng chưa nở.

Lời giải

Phép tính: 7 – 2 = 5

Trả lời: Trong ổ còn lại 5 quả trứng chưa nở

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác