Vở bài tập Toán lớp 1 trang 52, 53 Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 52, 53 Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 52, 53 Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 52 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 52, 53 Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 52, 53 Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 | Cánh diều

Bài 2 Trang 52 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

        46 – 5                      58 – 4                      28 – 7                      69 – 9

        .........................        .........................         .........................         ......................... 

        .........................        .........................         .........................         ......................... 

        .........................        .........................         .........................         ......................... 

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 52, 53 Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 | Cánh diều

Bài 3 Trang 52 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 52, 53 Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 | Cánh diều

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 52, 53 Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 52, 53 Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 | Cánh diều

Bài 4 Trang 53 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

        56 – 20                    27 – 10                    91 – 50                    88 – 70

        .........................        .........................         .........................         ......................... 

        .........................        .........................         .........................         ......................... 

        .........................        .........................         .........................         ......................... 

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 52, 53 Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 | Cánh diều

Bài 5 Trang 53 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Trang có 36 tờ giấy màu. Trang cắt hoa hết 6 tờ. Hỏi Trang còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 52, 53 Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 | Cánh diều

Phép tính: Vở bài tập Toán lớp 1 trang 52, 53 Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 | Cánh diều

Trả lời: Trang còn lại ☐ tờ giấy màu.

Lời giải

Phép tính: 36 – 6 = 30

Trả lời: Trang còn lại 30 tờ giấy màu.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác