Vở bài tập Toán lớp 1 trang 56, 57 Bài 66: Luyện tập chung

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 56, 57 Bài 66: Luyện tập chung

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 56, 57 Bài 66: Luyện tập chung sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 56 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

        67 – 5                31 + 8                 95 – 60                  50 + 24 

        ………….                ………….                ………….                ………….

        ………….                ………….                ………….                ………….

        ………….                ………….                ………….                ………….

        21 + 73               57 – 16                43 + 44                 75 – 72 

        ………….                ………….                ………….                ………….

        ………….                ………….                ………….                ………….

        ………….                ………….                ………….                ………….

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 56, 57 Bài 66: Luyện tập chung | Cánh diều

Bài 2 Trang 56 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 56, 57 Bài 66: Luyện tập chung | Cánh diều

Lời giải

89 – 10 = 79

26 – 2 = 24

14 + 30 = 44

50 + 20 = 70

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 56, 57 Bài 66: Luyện tập chung | Cánh diều

Bài 3 Trang 57 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền dấu >, <, = thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 56, 57 Bài 66: Luyện tập chung | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 56, 57 Bài 66: Luyện tập chung | Cánh diều

Bài 4 Trang 57 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Trong phòng có 30 cái ghế, người ta mang thêm vào 15 cái ghế nữa. Hỏi trong phòng có tất cả bao nhiêu cái ghế?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 56, 57 Bài 66: Luyện tập chung | Cánh diều

Phép tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 56, 57 Bài 66: Luyện tập chung | Cánh diều

Trả lời: Trong phòng có tất cả ☐ cái ghế

Lời giải

Phép tính: 30 + 15 = 45

Trả lời: Trong phòng có tất cả 45 cái ghế

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên