Vở bài tập Toán lớp 1 trang 13, 14 Bài 44: Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 13, 14 Bài 44: Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 13, 14 Bài 44: Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70) sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 13 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)     Bốn mươi: ……

        Bốn mươi mốt: ……

        Bốn mươi hai: ……

        Bốn mươi ba: ……

        Bốn mươi tư: ……

        Bốn mươi lăm: ……

Bốn mươi sáu: ……

Bốn mươi bảy: ……

Bốn mươi tám: ……

Bốn mươi chín: ……

Năm mươi: ……


b)     Năm mươi: ……

        Năm mươi mốt: ……

        Năm mươi hai: ……

        Năm mươi ba: ……

        Năm mươi tư: …… 

        Năm mươi lăm: ……

Năm mươi sáu: ……

Năm mươi bảy: ……

Năm mươi tám: ……

Năm mươi chín: ……

Sáu mươi: ……


c)     Sáu mươi: ……

        Sáu mươi mốt: ……

        Sáu mươi hai: ……

        Sáu mươi ba: ……

        Sáu mươi tư: ……

        Sáu mươi lăm: ……

        Sáu mươi sáu: ……

Sáu mươi bảy: ……

Sáu mươi tám: ……

Sáu mươi chín: ……

Bảy mươi: ……


Lời giải

a)     Bốn mươi: 40

        Bốn mươi mốt: 41

        Bốn mươi hai: 42

        Bốn mươi ba: 43

        Bốn mươi tư: 44

Bốn mươi lăm: 45

Bốn mươi sáu: 46

Bốn mươi bảy: 47

Bốn mươi tám: 48

Bốn mươi chín: 49

Năm mươi: 50

b)     Năm mươi: 50

        Năm mươi mốt: 51

        Năm mươi hai: 52

        Năm mươi ba: 53

        Năm mươi tư: 54

Năm mươi lăm: 55

Năm mươi sáu: 56

Năm mươi bảy: 57

Năm mươi tám: 58

Năm mươi chín: 59

c)     Sáu mươi: 60

        Sáu mươi mốt: 61

        Sáu mươi hai: 62

        Sáu mươi ba: 63

        Sáu mươi tư: 64

        Sáu mươi lăm: 65

        Sáu mươi sáu: 66

        Sáu mươi bảy: 67

Sáu mươi tám: 68

Sáu mươi chín: 69

Bảy mươi: 70


Bài 2 Trang 14 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết các số còn thiếu vào ô trống rồi đọc các số đó

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 13, 14 Bài 44: Các số có hai chữ số từ 41 đến 70 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 13, 14 Bài 44: Các số có hai chữ số từ 41 đến 70 | Cánh diều

Bài 3 Trang 14 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 13, 14 Bài 44: Các số có hai chữ số từ 41 đến 70 | Cánh diều

Lời giải

a) Có tất cả 47 quả dâu tây.

b) Có tất cả 48 viên ngọc trai

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác