Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45 Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 24

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45 Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 24

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45 Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 24 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 44 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45 Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 24 | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45 Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 24 | Cánh diều

Bài 2 Trang 44 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

        42 + 17                    36 + 21                    53 + 35                    63 + 22

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45 Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 24 | Cánh diều

Bài 3 Trang 44 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45 Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 24 | Cánh diều

Lời giải

Tính:

34 + 25 = 59

23 + 42 = 65

61 + 18 = 79

33 + 54 = 87

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45 Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 24 | Cánh diều

Bài 4 Trang 45 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Lớp 1A trồng được 24 cây, lớp 1B trồng được 21 cây. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45 Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 24 | Cánh diều

Lời giải

Phép tính: 24 + 21 = 45

Trả lời: Cả hai lớp trồng được 45 cây.

Bài 5 Trang 45 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Trong trò chơi tìm chữ cái, An tìm được 31 chữ cái, Thu tìm được 28 chữ cái. Hỏi cả hai bạn tìm được bao nhiêu chữ cái?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45 Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 24 | Cánh diều

Phép tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45 Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 24 | Cánh diều

Trả lời: Cả hai bạn tìm được ☐ chữ cái

Lời giải

Phép tính: 31 + 28 = 59

Trả lời: Cả hai bạn tìm được 59 chữ cái

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác