Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 32 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết những số còn thiếu để có bảng các số từ 1 đến 100:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều

Bài 2 Trang 32 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Tô màu vào thẻ ghi số lớn hơn trong mỗi cặp thẻ sau:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều

b) Điền dấu >, <, = thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều

Lời giải

a) Em tô màu vào các số:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều

Bài 3 Trang 33 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích họp vào chỗ chấm:

a) Số 28 gồm ...... chục và ..... đơn vị.             b) Số 41 gồm ...... chục và ..... đơn vị.

c) Số 55 gồm ...... chục và ..... đơn vị.             d) Số 70 gồm ...... chục và ...... đơn vị.

e) Số 99 gồm ...... chục và ...... đơn vị.

Lời giải

a) Số 28 gồm 2 chục và 8 đơn vị.                      b) Số 41 gồm 4 chục và 1 đơn vị.

c) Số 55 gồm 5 chục và 5 đơn vị.                      d) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

e) Số 99 gồm 9 chục và 9 đơn vị.

Bài 4 Trang 33 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Cho các số:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều

a) Số bé nhất là .........................

b) Số lớn nhất là .........................

c) Viết các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé: .........................

Lời giải

a) Số bé nhất là 34

b) Số lớn nhất là 68

c) Viết các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé: 34, 49, 55, 68

Bài 5 Trang 34 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền số thích hợp vào ô trống

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều

Em điền số theo thứ tự trái sang phải là: 16, 21

Bài 6 Trang 34 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền số thích hợp vào ô trống

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều

Lời giải

Em thực hành đo và viết kết quả vào ô trống.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Cánh diều (NXB Đại học sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác