Barge into là gìNghĩa từ Barge into

Ý nghĩa của Barge into là:

  • Đột nhập và làm gián đoạn ai một cách thô lỗ

Ví dụ minh họa cụm động từ Barge into:

 
- They BARGED INTO my office without knocking and started talking even though
I was on the phone.
Hộ xông vào văn phòng tôi mà không gõ cửa và bắt đầu nói dù cho tôi đang nói
chuyện trên điện thoại.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Barge into trên, động từ Barge còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp