Blow in là gìNghĩa từ Blow in

Ý nghĩa của Blow in là:

  • Đến bất chợt, đến thình lình

Ví dụ minh họa cụm động từ Blow in:

 
-  He BLEW IN from Toronto early this morning.
Sáng sớm nay Anh ta bất chợt từ Toronto đến.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Blow in trên, động từ Blow còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp