Bulk out là gìNghĩa từ Bulk out

Ý nghĩa của Bulk out là:

  • Làm cái gì dày hơn hoặc lớn hơn

Ví dụ minh họa cụm động từ Bulk out:

 
- I BULKED the essay OUT with a few quotes to reach the number of word
required.
Tôi làm bài luận dày hơn bởi với một vài trích dẫn để đạt số từ cần thiết.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bulk out trên, động từ Bulk còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp