Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

    Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 10

    Thời gian: 15 phút

Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group

Question 1:

Quảng cáo

A. chemist

B. change

C. child

D. cheap

Question 2:

A. fork

B. world

C. sport

D. north

Question 3:

A. plenty

B. fairy

C. sky

D. weekly

Quảng cáo

Question 4:

A. feather

B. head

C. healthy

D. meat

Question 5:

A. much

B. cute

C. cut

D. sun

Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group

Question 6:

A. student

B. member

C. prefer

D. teacher

Quảng cáo

Question 7:

A. subject

B. hello

C. teacher

D. thousand

Question 8:

A. lesson

B. woman

C. repair

D. father

Question 9:

A. above

B. sister

C. widen

D. very

Question 10:

A. corner

B. answer

C. doctor

D. prepare

Select the synonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit

Question 11: When you meet your friends, which topic do you often talk about? – Films.

A. plays

B. movies

C. theatres

D. stories

Question 12: I study in class 10A with forty-five other students.

A. learn

B. teach

C. instruct

D. review

Question 13: I study many subjects such as Math, Physics, Chemistry, Biology, Vietnamese Literature, History, Geography etc.

A. a lot

B. a lot of

C. lots

D. much

Question 14: But I like English best because it’s an important means of international communication.

A. want

B. need

C. enjoy

D. wish

Question 15: I don’t really like getting up early but I have to because I often have lessons at 7.15.

A. late

B. later

C. first

D. soon

Đáp án

Quenstion 1 Quenstion 2 Quenstion 3 Quenstion 4 Quenstion 5
A B C D B
Quenstion 6 Quenstion 7 Quenstion 8 Quenstion 9 Quenstion 10
C B C A D
Quenstion 11 Quenstion 12 Quenstion 13 Quenstion 14 Quenstion 15
B A B C D

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa