Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

    Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 10

    Thời gian: 15 phút

Choose the best answer A, B, C or D for each sentence

Question 1: We wish _______ to college next year.

Quảng cáo

A. go

B. to go

C. going

D. shall go

Question 2: They agreed _______ us some more money.

A. lend

B. to lend

C. lending

D. lent

Question 3: He suggested _______ to France this summer time.

A. travel

B. to travel

C. traveling

D. traveled

Quảng cáo

Question 4: She doesn’t mind _______ me with my exercises.

A. help

B. to help

C. helping

D. helps

Question 5: We would love _______ three cups of coffee.

A. have

B. to have

C. having

D. had

Question 6: Don’t you think my jeans need _______?

A. clean

B. to clean

C. cleaning

D. cleans

Quảng cáo

Question 7: They will never forget _______ the Prince.

A. see

B. to see

C. seeing

D. will see

Question 8: His teacher regrets _______ him that his application for the job has been turned down.

A. tell

B. to tell

C. telling

D. tells

Question 9: The workers stopped _______ a rest because they felt tired.

A. take

B. to take

C. taking

D. took

Question 10: That girl tried to avoid _______ some of my questions.

A. answer

B. to answer

C. answering

D. answered

Choose the correct words to complete the sentences:

Question 11: They were just _______ us about Anna's new boyfriend.

A. talking

B. saying

C. speaking

D. telling

Question 12: Would you mind _______ more clearly, please?

A. speak

B. speaking

C. to speak

D. spoke

Question 13: _______ me about your summer vacation then.

A. Say

B. Talk

C. Tell

D. Speak

Question 14: Rooney _______ goodbye to all his friends and left.

A. told

B. spoke

C. talked

D. said

Question 15: Needless _______, my boss will be off work for a minute.

A. to tell

B. to say

C. saying

D. telling

Đáp án

Quenstion 1 Quenstion 2 Quenstion 3 Quenstion 4 Quenstion 5
B B C C B
Quenstion 6 Quenstion 7 Quenstion 8 Quenstion 9 Quenstion 10
C C B B C
Quenstion 11 Quenstion 12 Quenstion 13 Quenstion 14 Quenstion 15
A B C D B

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa