Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

    Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 10

    Thời gian: 15 phút

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. The controller of the body is the ____ system. Led by the brain and nerves, it allows us to move, talk and feel emotions.

      A. circulatory

      B. digestive

      C. nervous

      D. respiratory

2. ____ system of the body lets us break down the food we eat and turn it into energy.

      A. Circulatory

      B. Digestive

      C. Nervous

      D. Respiratory

Quảng cáo

3. Skeletal system of the body is made up of our ____. It supports our body and protects our organs.

      A. bones

      B. museles

      C. nerves

      D. vessels

4. In under a minute, your ____ can pump blood to bring oxygen and nutrients to every cell in your body.

      A. brain

      B. heart

      C. lungs

      D. vessels

5. The human ____ system is a series of organs responsible for taking in oxygen and expelling carbon dioxide.

      A. circulatory

      B. digestive

      C. nervous

      D. respiratory

Quảng cáo

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. Listen! There's someone at the door. I ____ the door for you.

      A. am going to open

      B. am opening

      C. open

      D. will open

2. “Look at those dark clouds!“ - “Yes, it ____ in some minutes.”

      A. will rain

      B. is going to rain

      C. are going to rain

      D. is raining

3. It‘s very hot. ____ the window. please?

      A. Are you opening

      B. Are you going to open

      C. Will you open

      D. Won’t you open

4. Although I have taken some aspirin, the headache ________ away.

      A. isn‘t going

      B. isn’t going to

      C. not go

      D. won’t go

5. On Sunday at 8 o‘clock I ____ my friend.

      A. meet

      B. am going to meet

      C. will be meeting

      D. will meet

Đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 mới có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa