Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 có đáp án (Lần 1) (4 đề)

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 có đáp án (Lần 1) (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 có đáp án (Lần 1) (4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Công nghệ lớp 11.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Công Nghệ lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Tính chất vật liệu gồm:

   A. Tính chất cơ học

   B. Tính chất lí học

   C. Tính chất hóa học

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Có mấy loại giới hạn bền?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 3. Hàn là phương pháp nối các chi tiết kim loại với nhau bằng cách:

   A. Nung nóng chi tiết đến trạng thái chảy

   B. Nung nóng chỗ nối đến trạng thái chảy

   C. Làm nóng để chỗ nối biến dạng dẻo

   D. Làm nóng để chi tiết biến dạng dẻo

Câu 4. Cả hai phương pháp hàn hồ quang tay và hàn hơi đều sử dụng:

   A. Kìm hàn

   B. Mỏ hàn

   C. Que hàn

   D. Ống dẫn khí oxi

Câu 5. Ưu điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn:

   A. mối hàn kém bền

   B. mối hàn hở

   C. dễ cong vênh

   D. tiết kiệm kim loại

Câu 6. Lưỡi cắt chính là:

   A. Giao tuyến của mặt trước với mặt sau

   B. Giao tuyến của mặt trước với mặt đáy

   C. Giao tuyến của mặt sau với mặt đáy

   D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 7. Có mấy loại góc của dao?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 8. Trên dao tiện cắt đứt có góc:

   A. Góc trước

   B. Góc sau

   C. Góc sắc

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Công dụng của rô bốt là:

   A. Dùng trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp

   B. Thay thế con người làm việc ở môi trường nguy hiểm

   C. Thay thế con người làm việc ở môi trường độc hại

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. “Là thiết bị tự động đa chức năng hoạt động theo chương trình nhằm phục vụ tự động hóa các quá trình sản xuất” là khái niệm:

   A. Người máy công nghiệp

   B. Dây chuyền tự động

   C. Máy tự động

   D. Đáp án khác

Quảng cáo

Đáp án và Thang điểm

1 - D 2 - A 3 - B 4 - C 5 - D 6 - A 7 - B 8 - D 9 - D 10 - A

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Công Nghệ lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Tính chất đặc trưng về cơ học là:

   A. Độ bền

   B. Độ dẻo

   C. Độ cứng

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Đặc trưng cho độ bền của vật liệu là:

   A. Giới hạn bền

   B. Giới hạn dẻo

   C. Giới hạn cứng

   D. Giới hạn kéo

Câu 3. Ưu điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực là:

   A. Có cơ tính cao

   B. Chế tạo được vật có kích thước từ nhỏ đến lớn

   C. Chế tạo phôi từ vật có tính dẻo kém

   D. Chế tạo được vật có kết cấu phức tạp

Câu 4. Trong chương trình công nghệ 11 trình bày mấy phương pháp hàn?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 5. Phương pháp gia công áp lực:

   A. khối lượng vật liệu thay đổi

   B. thành phần vật liệu thay đổi

   C. làm kim loại nóng chảy

   D. dùng ngoại lực tác dụng thông qua dụng cụ hoặc thiết bị như búa tay, búa máy

Câu 6. Để cắt vật liệu:

   A. Phôi phải chuyển động

   B. Dao phải chuyển động

   C. Phôi và dao phải chuyển động tương đối với nhau

   D. Phôi hoặc dao phải chuyển động

Câu 7. Khi tiện có mấy loại chuyển động?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 8. Có mấy loại chuyển động tiến dao?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 9. Máy tiện CNC là:

   A. Máy tự động

   B. Máy tự động cứng

   C. Máy tự động mềm

   D. Người máy công nghiệp

Câu 10. Chọn phát biểu đúng: Phát triển bền vững là cách phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ :

   A. Tương lai, không ảnh hưởng đến nhu cầu hiện tại.

   B. Tương lai nhưng ảnh hưởng đến nhu cầu hiện tại.

   C. Hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai.

   D. Hiện tại nhưng ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai.

Quảng cáo

Đáp án và Thang điểm

1 - D 2 - A 3 - A 4 - A 5 - D 6 - C 7 - A 8 - B 9 - C 10 - C

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Công Nghệ lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Độ bền là gì?

   A. Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo của vật liệu

   B. Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo của bề mặt vật liệu

   C. Biểu thị khả năng phá hủy của vật liệu

   D. Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực

Câu 2. Có mấy loại đơn vị đo độ cứng?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 3. Đơn vị đo độ cứng là:

   A. HB

   B. HRC

   C. HV

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Chế tạo phôi bằng phương pháp?

   A. Đúc

   B. Gia công áp lực

   C. Hàn

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Ưu điểm của phương pháp đúc là?

   A. Đúc được kim loại và hợp kim

   B. Đúc vật có kích thước từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp

   C. Độ chính xác và năng suất cao

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Dao tiện có:

   A. Mặt trước

   B. Mặt sau

   C. Mặt đáy

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Mặt tiếp xúc với phoi là:

   A. Mặt trước

   B. Mặt sau

   C. Mặt đáy

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Máy tự động được chia làm mấy loại?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 9. Máy tự động chia thành:

   A. Máy tự động cứng

   B. Máy tự động mềm

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 10. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất có khí là:

   A. Ý thức con người

   B. Quá trình sản xuất cơ khí đưa trực tiếp sản phẩm thải ra môi trường không qua xử lí

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Đáp án và Thang điểm

1 - D 2 - B 3 - D 4 - D 5 - D 6 - D 7 - A 8 - A 9 - C 10 - C
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Công Nghệ lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Đâu là giới hạn bền?

   A. Giới hạn bền kéo

   B. Giới hạn bền nén

   C. Giới hạn bền dẻo

   D. Cả A và B

Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng?

   A. HB dùng để đo độ cứng của vật liệu có độ cứng thấp

   B. HRC dùng để đo độ cứng của vật liệu có độ cứng trung bình

   C. HB dùng để đo độ cứng của vật liệu có độ cứng cao

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Tên vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí là?

   A. Vật liệu vô cơ

   B. Vật liệu hữu cơ

   C. Vật liệu compozit

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Có mấy phương pháp chế tạo phôi?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 5. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc gồm mấy bước?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 6. Bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt là:

   A. Lấy đi một phần kim loại của phôi

   B. Lấy đi một phần kim loại của thôi dưới dạng phoi

   C. Thêm một phần kim loại vào phôi ban đầu

   D. Thêm một phần kim loại vào phôi ban đầu nhờ dụng cụ cắt

Câu 7. Bộ phận cắt của dao chế tạo từ vật liệu như thế nào?

   A. Có độ cứng

   B. Có khả năng chống mài mòn

   C. Có khả năng bền nhiệt cao

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Máy tự động là máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó

   A. Theo chương trình không có sẵn, không có sự tham gia trực tiếp của con người

   B. Theo chương trình định trước, không có sự tham gia trực tiếp của con người

   C. Theo chương trình định trước, có sự tham gia trực tiếp của con người

   D. Theo chương trình không có sẵn, có sự tham gia trực tiếp của con người

Câu 9. Máy tự động chia thành:

   A. Máy tự động cứng

   B. Máy tự động mềm

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 10. Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí là:

   A. Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất

   B. Có biện pháp xử lí dầu mỡ và nước thải trước khi đưa ra môi trường

   C. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân

   D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án và Thang điểm

1 - D 2 - D 3 - D 4 - B 5 - C 6 - B 7 - D 8 - B 9 - C 10 - D

Xem thêm các đề thi Công nghệ lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.