Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

    Đề kiểm tra Tin học 11 - Học kì 1

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Trong Turbo Pascal, tên là một dãy liên tiếp không quá ... kí tự bao gồm chữ số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới và bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

Quảng cáo

Em hãy điền vào dấu ...

 A. 125

 B. 255

 C. 127

 D. 257

Câu 2: Chọn biểu diễn tên đúng trong các biểu diễn dưới đây:

 A. 1_Vidu

 B. Vidu_1

 C. Vidu 1

 D. Vidu#1

Câu 3: Giá trị nào dưới đây là hằng lôgic:

 A. ‘Lop 11A1’

 B. TRUE

 C. 1.5

 D. Tất cả đều sai

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal?

 A. end

 B. sqrt

 C. sqr

 D. integer

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa CONST dùng để:

 A. Khai báo biến

 B. Khai báo tên chương trình

 C. Khai báo thư viện

 D. Khai báo hằng

Câu 6: Chương trình được viết bằng NNLT bậc cao thường gồm mấy phần:

 A. 1 phần

 B. 2 phần

 C. 3 phần

 D. 4 phần

Câu 7: Để khai báo biến A là kiểu nguyên, ta chọn cách khai báo:

 A. var A : boolean;

 B. var A : real;

 C. var A : word;

 D. var A : char;

Quảng cáo

Câu 8: Kiểu dữ liệu nào sau đây chiếm 4 byte bộ nhớ?

 A. Byte

 B. Real

 C. Integer

 D. Longint

Câu 9: Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 10 đến 100, cách khai báo biến S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất .

 A. Var S : integer;

 B. Var S : word;

 C. Var S : longint;

 D. Var S : byte;

Câu 10: Biến X có thể nhận các giá trị là: true hoặc false và biến Y có thể nhận các giá trị là: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong các khai báo sau đây là đúng và ít tốn dung lượng bộ nhớ nhất?

 A. Var X, Y: boolean;

 B. Var X, Y: real;

 C. Var X: boolean; Y: real;

 D. Var X: boolean; Y: byte;

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tin học lớp 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa