Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 3)

    Đề kiểm tra Tin học 11 - Học kì 1

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn?

Quảng cáo

 A. Là tên được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng

 B. Là tên được NNLT dùng với ý nghĩa nhất định nào đó

 C. Là tên được NNLT quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

 D. Là các hằng hay biến

Câu 2: Chọn biểu diễn tên đúng trong các biểu diễn dưới đây:

 A. Vidu 1

 B. 1_Vidu

 C. Vidu_1

 D. #Vidu1

Câu 3: Giá trị nào dưới đây là hằng số học:

 A. ‘Lop 11A1’

 B. TRUE

 C. 1.5

 D. Tất cả đều sai

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal?

 A. begin

 B. sqrt

 C. real

 D. sqr

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa VAR dùng để:

 A. Khai báo biến

 B. Khai báo tên chương trình

 C. Khai báo thư viện

 D. Khai báo hằng

Câu 6: Trong Pascal, phần khai báo có thể có các khai báo cho:

 A. Tên chương trình

 B. Thư viện

 C. Hằng, biến và chương trình con

 D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Để khai báo biến a là kiểu thực, ta chọn cách khai báo:

 A. var a : boolean;

 B. var a : real;

 C. var a : byte;

 D. var a : char;

Quảng cáo

Câu 8: Kiểu dữ liệu nào sau đây chiếm 2 byte bộ nhớ?

 A. Byte

 B. Real

 C. Integer

 D. Longint

Câu 9: Biến X là điểm trung bình môn tin học, chọn khai báo đúng:

 A. Var X : real;

 B. Var X : boolean;

 C. Var X : Integer;

 D. Var X : char;

Câu 10: Biến X có thể nhận các giá trị: 5; 10; 15; 20 và biến Y có thể nhận các giá trị là: true hoặc false. Khai báo nào trong các khai báo sau đây là đúng và ít tốn dung lượng bộ nhớ nhất?

 A. Var X: byte; Y: char;

 B. Var X: real; Y: boolean;

 C. Var X: byte; Y: real;

 D. Var X: byte; Y: boolean;

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 3)

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tin học lớp 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa