Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Vật Lí 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Trong các đại lượng vật lí sau đây, đại lượng nào là véctơ?

A. Đường sức điện

B. Điện tích

C. Cường độ điện trường

D. Điện trường

Câu 2: Hai điện tích điểm q1 = 4q và q2 = -q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9 cm trong chân không. Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0 cách B một khoảng

A. 27cm    B. 9cm

C. 18cm    D. 4,5cm

Câu 3: Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A đến một điểm B thì lực điện sinh công 2,5J. Nếu thế năng của q tại A là 2,5J, thì thế năng của nó tại B là

A. 0J.    B. -2.5 J.

C. 5 J    D. -5J

Câu 4: Một vật mang điện âm là do

A. hạt nhân nguyên tử của nó có số nơtrôn nhiều hơn số prôtôn.

B. hạt nhân nguyên tử của nó có số prôtôn nhiều hơn số nơtrôn

C. nó có dư electrôn.

D. nó thiếu electrôn.

Câu 5: Một tụ điện có điện dung 5.10-6 F. Điện tích của tụ điện bằng 86 μC. Hỏi hiệu điện thế trên hai bản tụ điện bằng bao nhiêu?

A. U = 27,2V    B. U = 37,2V

C. U = 47,2V    D. U = 17,2V

Câu 6: Một hạt bụi khối lượng 3,6.10-15 kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Điện tích của nó bằng 4,8.10-18 C. Hỏi điện trường giữa hai tấm đó, lấy g = 10m/s2.

A. E = 750 V/m

B. E = 7500 V/m

C. E = 75 V/m

D. E = 1000 V/m

Câu 7: Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào sai?

A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức của điện trường.

B. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau.

C. Khi một điện tích chuyển động trong điện trường từ điểm M đến điểm N thì công của lực điện trường càng lớn khi quãng đường đi từ M đến N của điện tích càng dài.

D. Nói chung, các đường sức điện xuất phát từ các điện tích dương, tận cùng tại các điện tích âm.

Câu 8: Hai điện tích điểm q1 = 10-9 C và q2 = -2.10-9C hút nhau bằng lực có độ lớn 10-5N khi đặt trong không khí. Khoảng cách giữa chúng là

A. 3√2 cm    B. 4√2 cm

C. 3cm    D. 4cm

Câu 9: Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 500V. Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách của hai bản tụ điện tăng gấp hai lần. Hiệu điện thế của tụ điện khi đó

A. tăng hai lần     B. tăng bốn lần

C. giảm bốn lần     D. giảm hai lần

Câu 10: Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4cm có một hiệu điện thế không đổi 200V. Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là

A. 5000V/m     B. 50V/m

C. 800V/m    D. 80V/m.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn đáp án C

Cường độ điện trường là đại lượng véc tơ

Câu 2: Chọn đáp án B

Hai điện tích q1, q2 trái dấu nên điểm có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0 phải nằm ngoài đoạn thẳng AB và do |q1|, |q2| nên điểm này phải nằm về phía B.

Ta biểu diễn cường độ điện trường tại C như trên hình.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Tại C: EA = EB

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Câu 3: Chọn đáp án A

AAB = WA - WB ⇒ WB = WA - AAB = 2,5 - 2,5 = 0J

Câu 4: Chọn đáp án C

Một vật mang điện âm là do nó có dư electron.

Câu 5: Chọn đáp án D

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Câu 6: Chọn đáp án B

Do P hướng xuống nên để hạt bụi lơ lửng được thì F phải hướng lên trên ⇒ E hướng lên trên hay tấm kim loại bên dưới tích điện dương, tâm kim loại trên tích điện âm.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Câu 7: Chọn đáp án C

Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường nên C sai.

Câu 8: Chọn đáp án A

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Câu 9: Chọn đáp án A

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án , khi d tăng gấp 2 lần thì C' = C/2

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

hay hiệu diện thế của tụ tăng gấp đôi.

Câu 10: Chọn đáp án D

Lực tương tác giữa hai điện tích được tính theo công thức: Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Khi 2 điện tích đặt trong không khí thì ε = 1, xen tấm kính vào thì ε ≠ 1 ⇒ độ lớn giảm, còn phương chiều không đổi.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-11-hoc-ki-1.jsp


Khóa học 11