Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Vật Lí 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua có cường độ I. Công suất tỏa nhiệt ở điện trở này không thể tính bằng công thức nào?

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Câu 2: Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua

A. tỉ lệ thuện với bình phương cường độ dòng điện.

B. tỉ lệ thuện với cường độ dòng điện.

C. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện.

D. tỉ lệ thuận với bình phương điện trở dây dẫn.

Câu 3: Suất điện động của một pin là 1,5V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +4 C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện.

A. 3 mJ.    B. 6 mJ.

C. 6 J.    D. 3 J.

Câu 4: Biết năng lượng điện trường trong tụ được tính theo công thức Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án . Một tụ điện phẳng không khí đã được tích điện dương nếu dùng tay để làm tăng khoảng cách giữa hai bản tụ thì năng lượng điện trường trong tụ sẽ

A. giảm.

B. tăng.

C. lúc đầu tăng sau đó giảm.

D. lúc đầu giảm sau đó tăng.

Câu 5: Tụ điện C1 có điện tích q1 = 2.10-3C. Tụ điện có điện dung C2 có điện tích q2 = 10-3C. Chọn khẳng định đúng về điện dung của các tụ điện

A. C1 > C2.     B. C1 = C2.

C. C1 < C2.    D. chưa đủ để kết luận.

Câu 6: Một nguồn điện có suất điện động 12 V. Khi mắc nguồn này với một bóng đèn tạo thành mạch điện kín thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,9 A. Công của nguồn điện sản ra trong thời gian 15 phút và công suất của nguồn lần lượt là

A. 8,64 kJ và 6 W.     B. 21,6 kJ và 10,8 W.

C. 8,64 kJ và 9,6 W.     D. 9,72 kJ và 10,8 W.

Câu 7: Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì cường độ dòng điện chạy qua bàn là có cường độ là 0,5 A. Điện năng tiêu thụ trong 1 h là

A. 2,35 kWh.    B. 2,35 MJ

C. 1,1 kWh.    D. 0,55 kWh.

Câu 8: Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì cường độ dòng điện chạy qua bàn là có cường độ là 0,5 A. Tính tiền điện phải rả cho việc sử dụng bàn là này trong 30 ngày, mỗi ngày 20 phút, cho rằng giá tiền điện là 1800 đ/kWh.

A. 19800 đ.    B. 16500 đ.

C. 135000 đ.    D. 16500 đ.

Câu 9: Một đèn ống loại 40 W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng đèn dây tóc loại 100 W. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 5 giờ thì trong 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên ? Cho rằng giá tiền điện là 1800 đ/kWh.

A. 13500 đ.    B. 16200 đ.

C. 135000 đ.    D. 165000 đ.

Câu 10: Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên tục trong 2 h thì phải nạp lại. Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp nếu nó được sử dụng liên tục trong 20 giờ thì phải nạp lại

A. 0,4 A.    B. 0,2 A.

C. 0,6 mA.    D. 0,3 mA.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1: Đáp án là C

Câu 2: Đáp án là A

Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện

Câu 3: Đáp án là C

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Câu 4: Đáp án là B

Hai bản tích điện trái dấu nên chúng hút nhau. Muốn kéo chúng ra xa thì ngoại lực phải sinh công dương, tức là năng lượng của tụ điện tăng lên.

Câu 5: Đáp án là D

Chưa đủ kết luận vì chưa biết hiệu điện thế

Câu 6: Đáp án là D

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Câu 7: Đáp án là C

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Câu 8: Đáp án là A

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

- Tiền điện: M = 11.1800 = 19800đ.

Câu 9: Đáp án là B

Công suất tiết kiệm được: ΔP = 100 - 40 = 60 W = 0,06 kW

- Điện năng tiết kiệm được: ΔA = ΔPt = 0,06.30.5 = 9 kWh

- Tiền điện tiết kiệm được: 9. 1800 = 16200 đ

Câu 10: Đáp án là A

Ta có: q = It = const

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-11-hoc-ki-1.jsp


Khóa học 11