Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Vật Lí 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Chọn phát biểu sai

A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.

B. Trong vật cách điện có rất ít điện tích tự do.

C. Xét về toàn bộ, một vật trung hòa điện sau đó được nhiễm điện do hưởng ứng thì vẫn là một vật trung hòa điện.

D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hòa điện.

Câu 2: Khi nói về electron phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt êlectron là hạt mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 C.

B. Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31kg.

C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion.

D. Êlectron không thể di chuyển từ vật này sang vật khác.

Câu 3: Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức

A. U = E.d.     B. U = E/d.

C. U = q.E.d.     D. U = q.E/q.

Câu 4: Một điện tích q = 10-6 C di chuyển từ điểm A đến điểm B trong một điện trường, thì được năng lượng 2.10-4 J. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là

A. 200 V     B. -40 V

C. -20 V     D. 400 V

Câu 5: Hai quả cầu nhỏ tích điện giống nhau đặt trong không khí cách nhau một đoạn 1m, đẩy nhau một lực 7,2 N. Điện tích tổng cộng của chúng là 6.10-5 C. Tìm điện tích mỗi quả cầu ?

A. q1 = 2.10-5 C; q2 = 4.10-5 C

B. q1 = 3.10-5 C; q2 = 2.10-5 C

C. q1 = 5.10-5 C; q2 = 1.10-5 C

D. q1 = 3.10-5 C; q2 = 3.10-5 C

Câu 6: Hai điện tích điểm đặt cách nhau 20 cm trong không khí, tác dụng lên nhau một lực nào đó. Hỏi phải đặt hai điện tích trên cách nhau bao nhiêu ở trong dầu để lực tương tác giữa chúng vẫn như cũ, biết rằng hằng số điện môi của dầu bằng ε = 5.

A. 0,894 cm     B. 8,94 cm

C. 9,94 cm     D. 9,84 cm

Câu 7: Trong một điện trường đều bằng 60000V/m. Tính công của điện trường khi làm dịch chuyển điện tích q0 = 4.10-9 C trên đoạn thẳng dài 5 cm. Biết rằng góc giữa phương dịch chuyển và đường sức điện trường là α = 60o

A. 10-6 J     B. 6.106 J

C. 6.10-6 J    D. -6.10-6 J

Câu 8: Một electron di chuyển được một đoạn đường 1 cm, dọc theo đường sức, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây?

A. -1,6.10-18 J    B. 1,6.10-16 J

C. 1,6.10-18 J    D. -1,6.10-16 J

Câu 9: Hai tụ điện có điện dung C1 = 2μF, C2 = 3μF được mắc nối tiếp. Tích điện cho bộ tụ điện bằng nguồn điện có hiệu điện thế 50 V. Tính hiệu điện thế của các tụ điện trong bộ.

A. U1 = 20 V; U2 = 30 V.

B. U1 = 30 V; U2 = 20 V.

C. U1 = 10 V; U2 = 20 V.

D. U1 = 30 V; U2 = 10 V

Câu 10: Cho ba tụ điện C1 = 20 pF, C2 = 10 pF, C3 = 30 pF ghép nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ điện này là

A. 5,45 pF.     B. 60 pF.

C. 5,45 nF.     D. 60 nF.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn đáp án D

Một vật nhiễm điện do tiếp xúc thì đã có sự di chuyển điện tích giữa các vật.

⇒ xét về toàn bộ một vật nhiễm điện do tiếp xúc vật sẽ không trung hòa về điện.

Vật nhiễm điện do hưởng ứng thì chỉ có sự sắp xếp lại vị trí các điện tích trong vật mà không có sự di chuyển điện tích ra ngoài vật nên về tổng thể thì vật vẫn là một vật trung hòa điện.

Câu 2: Chọn đáp án D

Theo thuyết electron thì electron có thể di chuyển từ vật này sang vật khác.

Câu 3: Chọn đáp án A

U = E.d

Câu 4: Chọn đáp án A

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Câu 5: Chọn đáp án A

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Câu 6: Chọn đáp án B

Khi đặt trong dầu có hằng số điện môi là 5 thì lực tương tác giữa hai điện tích giảm 5 lần.

Mà lực tương tác giữa hai điện tích tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

⇒ Để lực tương tác vẫn như cũ thì khoảng cách phải giảm √5 lần.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Câu 7: Chọn đáp án C

Công của lực điện trường là

A = qEscos⁡α = 4.10-9.60000.0,05.cos⁡60o = 6.10-6 J

Câu 8: Chọn đáp án C

Ta có A = qEdcos⁡α = -1,6.10-19.1000.0,01.cos⁡180o = 1,6.10-18 J

Chú ý: Do e bay từ bản âm đến bản dương (ngược chiều điện trường) nên α = 180o

Câu 9: Chọn đáp án B

Hai tụ ghép nối tiếp nên

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Câu 10: Chọn đáp án A

Ba tụ điện được mắc nối tiếp nhau nên điện dung của bộ tụ điện là

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-11-hoc-ki-1.jsp


Khóa học 11