Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

    Đề thi Giữa học kì 1

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1. Các số tròn chục nhỏ hơn 50 là:

 A. 10; 20; 30; 50

 B. 10; 20; 30; 40

 C. 0; 10; 20; 30

 D. 20; 10; 30; 50

Câu 2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm cho đúng thứ tự:

      90; ……..; ……..; 87 là:

 A. 91; 92

 B. 88; 89

 C. 89; 88

 D. 98; 97

Câu 3. Hình vẽ bên có:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

 A. 2 hình tứ giác

 B. 3 hình tứ giác

 C. 4 hình tứ giác

 D. 5 hình tứ giác

Câu 4. 90 cm = ….. dm. Số thích hợp viết vào chỗ …… là:

 A. 10

 B. 90

 C. 80

 D. 9

Câu 5. Trong bãi có 58 chiếc xe tải. Có 38 chiếc rời bãi. Số xe tải còn lại trong bãi là:

 A. 20 chiếc

 B. 96 chiếc

 C. 30 chiếc

 D. 26 chiếc

Câu 6. 40 cm …… 40 dm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. >

 B. <

 C. =

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Quảng cáo

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

  8 + 78

  99 - 57

  28 - 17

  49 + 26

Câu 2. Tính:

  90 kg - 30 kg + 26 kg

  67 cm + 15 cm

Câu 3. Tìm Y:

  54 + Y = 79

  Y + 27 = 59

Câu 4. Thùng thứ nhất chứa 35 lít dầu. Thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 15 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa được bao nhiêu lít dầu?

Câu 5. Điền số thích hợp vào ô trống.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

ĐÁP ÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. C

Câu 4. D

Câu 5. A

Câu 6. B

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Câu 2.

90 kg - 30 kg + 26 kg = 60kg + 26kg = 88kg

67cm + 15cm = 82cm

Câu 3. Tìm Y:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Câu 4.

Bài giải

Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:

  35 + 15 = 50 (lít)

    Đáp số: 50 lít dầu

Câu 5.

a) 18

b) 38

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên