Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

    Đề thi Giữa học kì 1

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1. Số liền trước số 50 là

 A. 49

 B. 51

 C. 52

Câu 2. Số liền sau số 90 là

 A. 91

 B. 89

 C. 88

Câu 3. Tổng của 42 và 36 là

 A. 68

 B. 78

 C. 88

Câu 4. Hiệu của 79 và 25 là

 A. 44

 B. 34

 C. 54

Câu 5. Một đề xi mét bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

 A. 1 dm = 1 cm

 B. 1 dm = 10 cm

 C. 1dm = 100 cm

Câu 6. Hình vẽ dưới dây có bao nhiêu hình tứ giác?

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

 A. 2 hình

 B. 3 hình

 C. 4 hình

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

a) 59 + 6

b) 48 + 21

c) 47 - 18

d) 36 - 18

Câu 2. Tính:

a) 6 kg + 20 kg =

b) 35 kg – 25 kg =

c) 16 lít + 5 lít =

d) 35 lít – 12 lít =

Câu 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm.

a) 19 + 7 … 17 + 9

b) 23 + 7 … 38 - 8

c) 17 + 9 … 17 + 7

d) 16 + 8 … 28 – 3

Câu 4. Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười?

Câu 5. Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?

ĐÁP ÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. A

Câu 2. A

Câu 3. B

Câu 4. C

Câu 5. B

Câu 6. B

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Câu 2.

a) 6kg + 20kg = 26kg

b) 35kg – 25kg = 10kg

c) 16 lít + 5 lít = 21 lít

d) 35 lít – 12 lít = 23 lít

Câu 3.

a) 19 +7 = 17 + 9

b) 23 + 7 = 38 - 8

c) 17 + 9 > 17 +7

d) 16 + 8 < 28 – 3

Câu 4.

Bài giải

Tháng này tổ em làm được số điểm mười là:

  16 + 5 = 21 (điểm mười)

    Đáp số: 21 điểm mười

Câu 5.

Bài giải

Vườn nhà Hoa có số cây cam là:

  17 – 7 = 10 (cây)

    Đáp số: 10 cây cam

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên