Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

    Đề thi Giữa học kì 2

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Quảng cáo

Câu 1. Số 863 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

A. 863 = 600 + 30 + 8

B. 863 = 300 + 80 + 6

C. 863 = 600 + 80 + 3

D. 863 = 800 + 60 + 3

Câu 2. 2 giờ = …… phút, số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 120     B. 60

C. 180     D. 240

Câu 3. Kết quả của phép tính 5 kg x 6 là

A. 25kg     B. 30kg

C. 35kg     D. 40kg

Câu 4. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 thành tích ta được kết quả là:

A. 5 × 3     B. 5 × 4

C. 5 × 5     D. 5 × 7

Câu 5. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng đơn vị

A. 4     B. 8

C. 6     D. 2

Câu 6. Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Chu vi của tam giác trên là:

A. 11cm     B. 10cm

C. 9cm     D. 8cm

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Điền dấu >, <, = vào chỗ trống thích hợp:

Quảng cáo

4 × 6 … 4 × 3     3 × 10 … 5 × 10

2 × 3 … 3 × 2     4 × 9 … 5 × 4

Câu 8. (2 điểm) Tính:

5 × 4 + 27 =     2 × 9 + 36 =

13dm - 5dm + 8dm =     42kg - 15kg + 6kg=

Câu 9. (1 điểm) Một người nuôi thỏ có 8 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 5 con thỏ. Hỏi người đó nuôi bao nhiêu con thỏ?

Câu 10. (1 điểm) Một chiếc xe chở khách có đủ chỗ ngồi cho 30 hành khách. Trên xe lúc này còn 5 chỗ trống. Hỏi trên xe đang có bao nhiêu hành khách?(không kể bác tài xế)

Câu 11. (1 điểm) Bé Mai cao 9dm7cm, bé Mai thấp hơn bé Hoa 2cm. Vậy bé Hoa cao bao nhiêu xăng – ti –mét?

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Chọn D

Câu 2. Chọn A

Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn D

Câu 5. Chọn A

Câu 6. Chọn C

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7.

4 × 6 > 4 × 3

3 × 10 < 5 × 10

2 × 3 = 3 × 2

4 × 9 > 5 × 4

Câu 8.

Quảng cáo

5 × 4 + 27 = 20 + 27 = 47

2 × 9 + 36 = 18 + 36 = 54

13dm - 5dm + 8dm = 8dm + 8dm = 16dm

42kg - 15kg + 6kg = 27kg + 6kg = 33kg

Câu 9.

Bài giải

Người đó nuôi số con thỏ là:

5 × 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 con thỏ

Câu 10.

Bài giải

Trên xe có số hành khách là:

30 – 5 = 25 (hành khách)

Đáp số: 25 hành khách

Câu 11.

Bài giải

Đổi: 9dm7cm = 97cm

Bé Hoa cao số xăng – ti – mét là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95cm

Tải xuống

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học