Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

    Đề thi học kì 1

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số liền trước của 69 là:

Quảng cáo

 A. 60

 B. 68

 C. 70

 D. 80

Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số là:

 A. 10

 B. 90

 C. 99

 D. 100

Câu 3. Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm: 23 + 45 … 90 – 30

 A. <

 B. >

 C. =

 D. +

Câu 4. Cho phép tính: … + 65 = 100. Số cần điền vào chỗ chấm là

 A. 90

 B. 35

 C. 100

 D. 30

Câu 5. 1 ngày có …. giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:

 A. 12

 B. 24

 C. 14

 D. 15

Câu 6.

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Hình trên có số hình tứ giác là:

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

II. TỰ LUẬN:

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

  26 + 29

  45 + 38

  41 - 27

  60 – 16

Câu 8. Tìm x, biết:

  x + 28 = 54

  44 + x = 72

  x – 38 = 62

  98 - x = 19

Câu 9. Bao ngô cân nặng 5 chục ki-lô-gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Năm nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi?

Câu 11. Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì lúc này hiệu bằng mấy?

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. A

Câu 4. B

Câu 5. B

Câu 6. C

II. TỰ LUẬN:

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Câu 8. Tìm x, biết:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Câu 9.

Đổi: 5 chục = 50

Bao thóc nặng số ki-lô-gam là:

  50 + 5 = 55 (kg)

    Đáp số: 55kg thóc

Câu 10.

Năm nay Lan có số tuổi là:

  43 – 35 = 8 (tuổi)

    Đáp số: 8 tuổi

Câu 11.

Số bị trừ là: 16

Số trừ là: 16

Hiệu hai số là: 16 – 16 = 0

  Đáp số: 0

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học